Miljöfokus på RORO 2012

april 19, 2012 Logistik , Miljö/CSR , Transport

RORO-mässan i Göteborg den 22-24 maj är en viktig mötesplats för branschen.

Hur förberedd är roro-branschen på att handskas med Europakomissionens nya svaveldirektiv? Det är en av frågorna som kommer att diskuteras under RORO-mässan i Göteborg den 22-24 maj.

Stora utmaningar väntar i roro-branschen (roll-on/roll-of). En av dem är EU-kommissionens (EC) nya svaveldirektiv som innebär att svavelutsläppen från fartygstrafik i nordeuropeiska vatten skall minska till 0,1 procent från och med 2015. Samtidigt som direktivet ger stora miljövinster kommer det att innebära svåra konkurrensutmaningar för industrin, och roro-operatörer i Europa tvingas hitta nya sätt att arbeta för att klara reglerna.
– Det finns gott om utrymme för innovation och originalitet i ro-ro-industrin och dessa är frågor och ämnen vi kommer att fokusera på vid årets RORO-mässa. Regeländringarna utgör en stor utmaning och jag ser fram emot de sessioner som kommer att skapa dialog om hur branschen kan bli mer hållbar. Det kommer att bli en välbesökt mässa, med operatörer som letar efter de senaste lösningarna för att minska utsläppen och förbättra effektiviteten, kommenterar Sophie Ahmed, Event Director för RORO-mässan.

Gratis konferensprogram
För första gången är konferensprogrammet gratis och öppet för alla under mässans tre dagar. Inleder programmet gör Mike Garratt, vd för MDS Transmodal, som har stort kunnande inom järnvägs- sjöfarts- och hamnindustrin i Storbritannien och ska en bild av den globala roro-industrin och framtida trender, möjligheter och hot. Hans anförande följs av analyser av roro-trafikens nyckelmarknader, bl a Medelhavsorådet, Asien, Nordsjön, Storbritannien och Irland.
Hamninfrastruktur är ett annat ämne som kommer att behandlas. När sjöfrakten förändras kommer hamnarna tvingas förbättra sin operativa service. Bland annat ska Dr Gernot Tesch på Scandlines Deutschland och Lennart Svensson på TSS Group berätta vilken service roro-skeppare kräver av sina terminaler idag och hur kraven kommer att förändras i framtiden.

Gröna initiativ och miljösatsningar
En annan föredragshållare är Sara Sköld, miljöexpert på Clean Shipping Project, som kommer att tala om de senaste gröna initiativen i Europa. Hon får sällskap av Göteborgs hamns miljöchef Åsa Wilske, som kommer att prata om hamnens miljösatsningar på bl a elanslutningar för fartygen.
Dag tre kommer att bjuda på ett specialseminarium om roro-industrin i Östersjöområdet. Man kommer även kunna lyssna till hur operatörer bäst kombinerar frakt- och passagerartrafik.
Förra gången RORO-mässan hölls kom besökare från omkring 52 olika länder.
– Roro-frakt i närtrafik (short sea shipping) kommer att spela en betydande roll i framtidens hållbara försörjningskedjor i Europa. Vårt mål med mässan är att ge branschen verktyg att planera för en framgångsrik framtid, kommenterar Sophie Ahmed.

För mer information om RORO 2012, besök www.roroex.com
 


Läs mer