SCA och Hector i järnvägssamarbete

april 20, 2012 Logistik , Miljö/CSR , Produktion , Transport

SCA Transforest och Hector Rail har tecknat ett flerårigt avtal för järnvägstransporterna från Piteå och Umeå till södra Skandinavien. Genom kraftigare lok och tyngre tåg kan mer gods transporteras vid varje avgång.

Det nya samarbetet innebär effektivare och miljövänligare transporter för de drygt 800 000 ton per år som ska hanteras i systemet. Avtalet innebär sju heltåg i veckan i vardera riktningen mellan Umeå och Piteå. Under ett år blir det ca 500 000 ton papper, sågade trävaror och returfiber som fraktas av systemtågen. Idag sker dubbelt så många avgångar med mindre tåg mellan Umeå och Piteå.

Starkare lok – färre tåg
Mellan Umeå och Skövde kommer det att avgå tre tåg i veckan i vardera riktningen, jämfört med fem idag. För att kunna köra dessa tyngre tåg kommer Hector Rail att sätta in starkare lok med elektrisk återmatning. Energiförbrukningen per tonkilometer kommer att sänkas med mer än 25 procent.

– Den här trafiken med tyngre tåg blir mer kostnadseffektiv, men samtidigt mer miljövänlig än dagens trafik, kommenterar Magnus Svensson, vd på SCA Transforest i et pressmeddelande.
– Vi är nöjda med att tillsammans med SCA ha utvecklat en transportlösning som flyttar fram positionerna på flera väsentliga områden, säger Mats Nyblom, vd på Hector Rail.

Nya lastbärare
För att kunna utnyttja möjligheterna med dessa större tåg kommer SCA Transforest att utveckla och investera i en flotta av nya och effektiva lastbärare, som möjliggör en mycket hög lastfyllnad. Det handlar om för ändamålet skräddarsydda containrar som placeras på containervagnar.
Förutom att tågen blir mer effektiva, så är också avsikten att effektivisera växlingsarbetet i Piteå och Umeå. För att möjliggöra detta kommer infrastruktur och organisation av växlingsarbetet att ses över.

För att utföra trafiken kommer Hector Rail att rekrytera lokförare i Piteå, Umeå, Långsele och
Ånge. Det nya järnvägssamarbetet inleds i januari 2013.

Hector Rail AB är en oberoende tågdragare verksam i Skandinavien och Tyskland. Speditörer, stora varuägare och andra järnvägsföretag är de viktigaste kundgrupperna. Hector Rail kör f n ca 15 000 tågkilometer per dag.