Mer Postnord för Zalando

september 5, 2018 Logistik

Postnord och Zalando har träffat ett treårigt logistikavtal, avtalet gäller för alla Postnords fyra marknader i Norden och innebär att Postnord är ensam leverantör av logistiklösningar till Zalando.

– Vi är glada att Zalando har valt att förlänga vårt samarbete. De tjänster vi utför för Zalando är en del av Postnords kärnverksamhet på logistikmarknaden: paketleveranser till konsumenter i alla de nordiska länderna. Det förnyade och utvidgade avtalet är ett bevis på vår förmåga att växa tillsammans med våra kunder och leverera strategiska tjänster som tillfredsställer kundens ständigt förändrade behov, säger Håkan Ericsson, Postnords vd och koncernchef.

I avtalet ingår transporter från Zalandos lager till Postnords terminaler och distribution från terminalerna till slutkunderna. En annan tjänst, som utvecklats speciellt för Zalando och just nu testas i Stockholm, är gratis hämtning av returer inom en timme på den plats som slutkunden önskar.

Zalando har varit kund hos Postnord sedan de 2010 kom in på den nordiska marknaden. Det förlängda och utökade kontraktet löper till 31 juli 2021.