Lageranställda varslas om konflikt

Handelsanställdas förbund varslar om konflikt sedan förhandlingarna med arbetsgivarorganisationer inom Almega har strandat. Varslet berör 957 lageranställda och chaufförer samt anställda på fryshusföretag.

Handels kräver regler för ordning och reda vid anlitande av bemanningsföretag, men arbetsgivarsidan avvisar kravet.

Medlingsinstitutet har den 13 juni utsett Erland Olauson och Göran Ekström som medlare i i tvisten mellan Handels och Almega Tjänsteföretagen, Almega Tjänsteförbunden och Medieföretagen.

De senaste veckorna har Handels förhandlat med Almega för att nå ett avtal för lagring och distribution, lagerpersonal och chaufförer samt fryshus. Vi har krävt förändringar motsvarande de som anställda på andra lagerområden har fått. Det vill inte arbetsgivarsidan gå med på. De säger nej till att reglera anlitandet av bemanningsföretag. Därför tvingas Handels nu varsla om strejk från den 21 juni kl 00.00.

Arbetsgivarsidan har enligt Handels inte visat någon vilja att lösa bemanningsfrågan, som har prioriterats högt av medlemmarna vid Handels avtalskonferenser. I avtalet för lageranställda som Handels har tecknat med Svensk Handel finns bestämmelser om ökat fackligt inflytande vid inhyrning, vilket innebär större trygghet för både anställda och inhyrda. Dessutom har parterna där enats om att det är viktigt att bemanningsanställda omfattas av kollektivavtal.

“Vi ser ingen anledning till att Almega inte ska kunna gå med på de förbättringar som Svensk Handel har ställt sig bakom. Men arbetsgivarorganisationen vill inte gå med på att reglera inhyrningen. Därför tvingas vi nu varsla om konflikt.” skriver förbundet i ett öppet brev.

Fakta

Varslet berör totalt 957 anställda fördelat på 37 arbetsplatser.

Bland Fryshusföretagen syns bl a Ikeas livsmedelsleverantör Bring Frigo med ett flertal arbetsplatser, Simrishamns Fryshus, Schenker AB i Göteborg och Bring Warehousing AB i Bjuv.

Inom Lagring och Distribution berörs 363 anställda vid 6 arbetsplatser, tre tillhörande Tamro Distribution, två av Onemed Sveriges lager och Recall Sweden i Kumla.

Bland Lagerpersonal och chaufförer berörs 372 anställda på 14 arbetsplatser, bl a fyra av Strömberg Distributions arbetsplatser.


Läs mer