Kundnöjdheten minskar för pakettjänster

december 12, 2011 Logistik

Både DHL och Schenker tappar kraftigt i SKIs årliga mätning för pakettjänster. Nöjdheten minskar totalt sett, mot strömmen går Posten Logistik som ökar med två enheter.
 

Årets mätning för pakettjänster, som genomförs av Svenskt Kvalitetsindex (SKI), visar att Posten är den enda leverantören som ökar i kundnöjdhet på paketmarknaden. Resultatet för Postens pakettjänster ökar från 70 till 72 på en skala där resultat över 70 bedöms som “mycket bra”. Uppgången är särskilt tydlig bland förretagskunderna, och uppgången innebär att Postens tapp under fjolåret i princcip är återhämtad.

Nöjdheten har gått ned totalt sett. Både DHL och Schenker minskar kraftigt. I den djupare analysen är det tydligt att både DHL och Schenker har svårast att leva upp till sina kunders förväntningar, vilket framgår av skillnaden mellan förväntningar som kunderna har och den upplevda kvaliteten man anser sig få.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) lanserades 1998 och har sedan dess genomfört regelbundna mätningar av kundnöjdhet, kvalitetsutveckling samt medarbetarstudier i näringslivet och offentlig sektor. I Sverige genomför SKI kundnöjdhetsstudier inom ett 40-tal branscher.Kundnöjdheten inom paketmarknaden mäts för tredje året i rad.
 

Läs med om undersökningen i rapporten:

http://www.kvalitetsindex.se/images/stories/Results/2010/press_transport_11.pdf