Kraftig volymökning Sverige-Baltikun

september 18, 2013 Logistik , Sjöfart , Transport

Gods- och passagerartrafiken mellan Sverige och Finland minskar, medan trafiken över Östersjön på Baltikum ökar kraftigt.

Sverige-Finland-linjerna, däremot, behöver nya koncept.
Det konstaterade Tallink-Siljas fraktdirektör Håkan Fagerström för en tid sedan i samband med Sjöfartens dags seminarium i Mariehamn på Åland.
– Viking Line hade en kort smekmånad med nya Viking Grace. Vi hade hoppats att det nya fartyget skulle föra med sig ett större intresse för hela trafiken, men det varade bara i ett par månader. Sedan gick det ner igen, noterade Håkan Fagerström.
Faktum är att den samlade trafikvolymen på sjörutterna mellan Sverige och Finland under de senaste tio åren minskat kraftigt. Passagerarmängden mellan Åbo och Stockholm har gått tillbaka med 16 procent och på Helsingfors-Stockholm-linjen med fem procent. Antalet transporterade fordon har minskat med 28 procent mellan Åbo och Stockholm och med 16 procent mellan Helsingfors och Stockholm.
– Trafiken mellan Sverige och Finland behöver akut nya koncept. Det är inte billig sprit och stående bord som gäller längre, säger Håkan Fagerström till tidningen Nya Åland.
Mellan Tallinn och Helsingfors har däremot antalet transporterade bilar under de senaste tio åren femdublats till mer än 3000 fordon per dygn.
Även rutten Riga-Stockholm går mycket bra och förväntas växa ytterligare.

Av PETER LORIN


Läs mer