Fördjupad farled till Hargshamn planeras

september 17, 2013 Logistik , Produktion , Sjöfart

En utbyggnad av farleden in till Hargshamns hamn vid Östersjökusten i Östhammars kommun i norra Uppland skulle ge en stor samhällsnytta, men kräver statlig finansiering.

Det slås fast i en analys som gjorts av det kommunägda hamnbolaget, Hargs hamn AB, i samarbete med Trafikverket och Sjöfartsverket.
En farledsfördjupning från 8,5 till 11 meter samt andra hamninvesteringar skulle kosta ca 280 miljoner kronor med en samhällsnytta beräknad till mellan 378 och 1180 miljoner kronor.
En fördjupad farled skulle kunna stå klar 2015 och godkändes förra året av mark- och miljödomstolen. Enligt hamnbolagets vd Curt Nilsson är hamnen av stor betydelse för Dannemora gruvas växande malmexport till kontinenten. På sikt räknar hamnbolaget även med ytterligare malmexport från allt fler nyöppnade gruvor i Bergslagen.

Av PETER LORIN


Läs mer