Kraftig volymökning i Malmö hamn

februari 6, 2013 Logistik , Logistiklägen , Produktion , Transport

CMP, Copenhagen Malmö Ports volymer i Malmö ökade med 12 procent 2012 till 8,8 miljoner ton. Bakom tillväxten ligger främst positiv utveckling inom bilimport, färjetrafik och oljelagring.

Under året hanterade CMP 9 procent fler nya bilar jämfört med 2011 – totalt 457 000 bilar. Lastbilstrafiken på Travemünde-färjorna ökade med 7 procent till 227 000 fordon. Transitlagringen av oljeprodukter växte med drygt en halv miljon ton.

Antalet kryssningspassagerare ökade med 3 procent till 840 000 i Köpenhamn, som är Nordens största kryssningshamn.

CMPs totala hamnverksamhet ökade förra året till 14,1 miljoner ton (13,7 miljoner år 2011), det vill säga för verksamheterna i Sverige och Danmark tillsammans.

– Det är ett mycket glädjande produktionsresultat med tanke på rådande konjunkturläge, kommenterar Johan Röstin, vd för CMP.

Framåt i tiden finns enligt hamnen idag inga kända strukturella nedgångar.

– Marknadsläget kan alltid skifta, men det finns ett grundmurat intresse för CMPs verksamhet. Vi kan nu också se att satsningarna i Norra hamnen i Malmö börjar ge resultat. Volymerna ökar på flera olika områden, främst inom byggmaterial-, recycling- och energisektorerna. Under 2013 kommer flera större bulkkunder att etablera sig i Norra hamnen, säger Johan Röstin.


Läs mer