Mer tåggods från Europa via Katrineholm

februari 6, 2013 Infrastruktur , Logistiklägen , Transport

LOGISTIKLÄGEN Katrineholm Rail Point förlänger samarbetet med holländska Samskip Van Dieren Multimodal, en av Europas största transportörer. Dessutom tecknas ett avtal med en ny samarbetspartner; Göteborgs Hamn.

Av Gösta Hultén

Katrineholms Logistikcentrum har genom sitt strategiska läge tillgång till de stora godsflödena i Sverige och till en tredjedel av Sveriges befolkning. Katrineholm Rail Point AB sköter driften av terminalen och bolaget är ett logistiknav för alla slags transportlösningar. Något som Samskip Van Dieren Multimodal uppskattar.
– När vi beslutade vi oss för att börja arbeta med Katrineholm Rail Point var det ett beslut byggt på framtida möjlgheter, säger Henk van Dieren vd och huvudägare i Samskip Van Dieren.till Intelligent Logistik.
– Det var ett bra beslut då och det är ett bra beslut idag när vi förlänger avtalet med dem. Logistikcentrum har allt det som vi behöver och framförallt har de det bästa läget för oss, säger Henk Van Dieren, CEO Samskip Van Dieren Multimodal.

Ökad trafik 2013
– Det är också ett beslut för framtiden. Vi tror att vi kan öppna nya möjligheter att ta mer gods på järnväg till Sverige från tillväxtmarknader som Turkiet och östra Europa.
Henk van Dieren är full av lovord för de svenska satsningarna på intermodalitet:
– Egentligen är det bara Sverige och Tyskland som på allvar satsar på att få över mer gods på järnväg. De är i en särklass.
Man kommer att inom en snar framtid börja samarbeta med Turkiet, Österrike, Kroatien, Slovenien och Spanien med flera. Detta leder till fler godstransporter till och från Sverige, via Logistikcentrum i Katrineholm.
I dag lastas och lossa fem tågset (tur och retur) mellan Katrineholm och Duisburg. Det kommer att öka till sex tåg per vecka redan under våren. Transporterna till och från Turkiet, som beräknas påbörjas i april, kommer att initialt innebära ytterligare 2-3 tåg/vecka under våren, för att därefter öka i antal. Till övriga länder kommer transporterna att successivt öka i antal under året.

Blir torrhamn för Göteborg
– Vår ambition är att vara ett logistiknav för hela Mälardalen och stora delar av Stockholmsområdet. Därför är det glädjande att samarbetet med Samskip Van Dieren Multimodal fortsätter och att Katrineholm Rail Point dessutom tecknar ett så kallat Rail Port-avtal med Göteborgs Hamn, säger Anders Thörnström, styrelseordförande Katrineholm Rail Point i en kommentar
– Vi ser mycket positivt på Van Dierens fortsatta engagemang här i Katrineholm. Att vi dessutom kan knyta till oss en ny samarbetspartner i Göteborgs Hamn är ett kvitto på att Katrineholms Logistikcentrum är en både riktig och viktig framtidssatsning, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).
järnvägsförbindelser och samarbetet med Sveriges största hamnar erbjuder bolaget maximalt miljövänliga transportlösningar, kompletta terminaltjänster och dörr-till-dörr-distribution.
Katrineholm Rail Point AB ägs gemensamt av m4 gruppen AB, Svensk Logistikpartner AB och Katrineholms kommun.
 


Läs mer