Karlshamn upphandlar samordnad varudistribution

juli 3, 2019 Logistik

Karlshamns kommun inför samordnad varudistribution. Foto Karlshamns kommun.

För att få ner antalet transporter och minska miljöbelastningen vill Karlshamns kommun samordna leveranserna av de varor som ska till kommunens olika verksamheter. Nu ska tjänsten upphandlas.

Karlshamns kommun gör varje år stora mängder inköp av varor, som transporteras från olika leverantörer till kommunens olika enheter.  För att få ner antalet transporter och minska miljöbelastningen vill Karlshamns kommun införa samordnad varudistribution av varor som ska till kommunens olika enheter.

Samordnad varudistribution innebär att varor som ska till kommunens olika enheter som omsorgsboenden, skolor och kontor levereras till en distributionscentral. Därefter körs varorna ut med en lastbil till enheterna enligt ett samordnat schema. Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta leveranser via en central har kommuner möjlighet att minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed sina utsläpp.

Karlshamns kommun har nu gått ut med en upphandling för att hitta företag som kan stå för samlastningscentral och distribution av varor till kommunens enheter.

– Detta är en viktig satsning för att det skapar bättre möjligheter för lokala och regionala producenter att bli leverantörer till kommunen. De lokala krögarna har möjlighet att ansluta sig och få lokalproducerade råvaror på ett enklare och mer miljövänligt sätt. Det kan bli riktigt bra detta, säger Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Exempel på varor som ska distribueras via den framtida distributionscentralen är förutom livsmedel även kemtekniska produkter, papper och plast, kontorsmaterial, skol- och lekmaterial.

En annan fördel med samordning av leveranser är att mindre och lokala företag får bättre förutsättningar att kunna lämna anbud vid upphandlingar när de inte själva behöver leverera sina varor till alla verksamheter. Det räcker med att kunna leverera till distributionscentralen.

– Enbart livsmedel handlar om cirka 18 000 kilo mat som levereras till kommunen varje vecka. Det innebär idag att flera lastbilar kommer med livsmedel från olika leverantörer till alla kök, säger Katrine.

Idag finns det cirka 40 kommuner i Sverige som har infört samordnad varudistribution.

– Om upphandlingen går i lås hoppas vi på att kunna starta upp samordnad varudistribution i Karlshamns kommun under våren 2020.