Föreläser om humanitär logistik

november 20, 2014 Logistik
Föreläser om humanitär logistik

– Jobbet som logistiker i Sverige och i Afrika är i grunden lika. Det handlar om orderhantering, kommunikation och planering, säger Johanna Linder. 

Foto: Läkare utan gränser

Johanna Linder, logistiker på Läkare utan gränser, är just hemkommen från uppdraget som 1st supply chain-ansvarig i Monrovia, Liberia. Under Logistik & Transportkonferensen i Göteborg den 19-21 maj kommer hon att tala om vikten av väl planerad logistik i samband med humanitära insatser.

– Jobbet som logistiker i Sverige och i Afrika är i grunden lika. Det handlar om orderhantering, kommunikation och planering, säger Johanna Linder i en intervju med Svenska Mässan.

– Det som skiljer är kaoset, att alltid vara beredd på att oförutsedda saker sker. Det kan vara allt från bortspolade vägar till kulturella krockar. Frekvens och storlek på problemen är den stora skillnaden, men som allt i livet vänjer vi oss fort även vid att allt är galet.

Johanna Linder har arbetat på Läkare utan gränser i tre år och är utbildad högskoleingenjör från Jönköpings tekniska högskola med inriktning på ledning och logistik. Hon har tillbringat mycket tid i Afrika både privat och professionellt och sökte sig till Läkare utan gränser när de sökte personal inom logistik. 

– Drivkrafterna kommer från resandet, inblicken i de olika kulturerna och att få arbeta i sammanhang med humanitär kontext. 

Jobbeskrivningen hade tydliga ramar, det unika var kravet på stor flexibilitet och stresstålighet.
– Blir jag stressad och ofokuserad klarar jag inte av att ta de korrekta och framförallt snabba besluten.

Skyddsrutiner och skyddsutrustning är en förutsättning för att kunna arbeta i de drabbade områdena då smittan kan finnas överallt. Att se till ett aldrig sinande flöde av just skyddsdräkter fanns var en av Johannas viktigaste arbetsuppgifter i Liberia.

Under sina två månader ansvarade hon för flygimport av 4 000 kubikmeter (ca 650 ton) material.
– Jag gillar det engelska begreppet supply chain när jag pratar om logistik, det omfattar hela flödet och betonar det viktigaste: hela kedjan. Lyckas inte supply chain-planeringen så brister allt. Fungerar planeringen väl, märker ingen av den. Men det är ju logistikerns vardag, avslutar Johanna.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. 

Läs mer om programmet för nästa års Logistik & Transport här 


Läs mer