Här är Sveriges 25 bästa logistiklägen 2018

februari 12, 2018 Logistik , Logistiklägen
Här är Sveriges 25 bästa logistiklägen 2018

Karta över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2018.

Örebroregionen storskräller och går upp på delad förstaplats med Göteborg på listan över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2018. Ulricehamn är årets nykomling, Skaraborgsregionen höjer sig rejält och även Helsingborg, Jönköping, Malmö och Nordöstra Skåne klättrar på listan.

 

Varje år sedan 2005 har Intelligent Logistik listat Sveriges bästa logistiklägen, som en vägledning för den som vill etablera ett centrallager för Sverige. Genom åren har listan vuxit från 15 till 25 logistiklägen, samtidigt som kriterierna förfinats och förbättrats. Det geografiska och demografiska läget, d v s närheten till största antalet konsumenter väger tyngst, tillsammans med kvalitet och hållbarhet i regionens samlade infrastruktur. Det gör att orter med containerhamn, närhet till effektiva vägtransportstråk och bra järnvägsinfrastruktur får starka positioner i listan.

Sveriges demografiska, d v s befolkningsmässiga mittpunkt ligger i Hallsbergs kommun, mellan Örebro- och Östgötaregionen. Stor-Stockholm har landets starkaste tillväxt och blir allt tydligare Sveriges starkaste konsumtionsmarknad. Härifrån nås också störst befolkning, med kortast avstånd för varudistribution. Närhet till Finlandsfärjorna och den finska marknaden gynnar också regionen, på samma sätt som Västsverige gynnas av sina goda förbindelser till Sveriges största exportmarknad, Norge.

 

Nyetableringar dynamiskt kriterium

Nästa tunga kriterium gäller tillkommande logistikytor (över 10 000 kvm) de senaste fem åren, med särskilt starkt genomslag för årets nyetableringar. Nytt för i år är att Intelligent Logistik samarbetar med fastighetsrådgivaren Savills kring byggstatistik, vilket förfinar och förbättrar poängsättningen för tillkommande ytor i årets rankning. Göteborg, Stockholm Nord, Helsingborg och Göteborg får full pott – 20 poäng – för tillkommande ytor, med över 200 000 kvm nybyggen sedan 2013. Allra mest har det byggts i Göteborgsregionen med 419 000 kvm tillkommande ytor under 2013-2018. Strax efter kommer Stockholm Nord, med 375 000 kvm nybyggen under 2013-2018.

Göteborgsregionen leder även årets byggstatistik med 124 200 kvm tillkommande ytor. Näst starkast går Örebroregionen med 70 600 kvm nya ytor 2018, följt av Helsingborg med 58 400 kvm tillkommande ytor under året. Norrköping får årets största etablering när Rusta bygger ut sitt centrallager med 46 000 kvm, och även PostNord bygger ut 10 000 kvm i Norrköping för Bauhaus räkning.

 

Klimat och affärsklimat påverkar

Sedan 2012 är hållbarhet i den samlade infrastrukturen, både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, ett nytt delkriterium. De regioner som har mest flöden via sjöfart och järnväg är starkare ur hållbarhetssynpunkt än regioner med främst eller enbart lastbilsflöden.

En av de största drivkrafterna för tillkomsten av ny logistik är den kraftigt växande e-handeln. Det betyder också att närhet till paketterminaler har blivit viktigare för många lagerverksamheter, förutom närheten till handelscentra. Terminalnärhet vägs därför in som ett delkriterium under ”Infrastruktur” sedan 2015.

 

Göteborg och Örebro i topp

Göteborg är Sveriges logistikhuvudstad och har alltid varit etta på listan. Regionen är en port in till Norden med dess största containerhamn, allsidig transportinfrastruktur och stark logistikutbildning och forskning vid Chalmers och Handels. Regionen har dessutom ett enastående samarbetsklimat och regional samordning kring gods genom Business Region Göteborg med logistik inskrivet i affärsstrategin på högsta nivå. Staden har också frigjort attraktiva markytor för logistiketableringar nära hamnen, vilket stärker Göteborgs position ytterligare. Men de senaste årens störningar i containerterminalen, med historiska volymtapp på containersidan och ett rejält stukat förtroende från näringslivets sida, gör att Göteborg tappar poäng för infrastruktur i år. Örebroregionen har de senaste åren etablerat sig på en stadig andraplats på listan, med en stark tillväxt i logistikytor under flera år. I år kliver Örebro upp på delad förstaplats med Göteborg för första gången, vilket måste ses som en rejäl skräll.

 

Skåne klättrar

I år är Karlstad och Kristinehamn sammanslagna till ett läge p g a den geografiska närheten mellan orterna. Det stärker Kristinehamns position på listan. Tre lägen i Skåne klättrar på årets lista; Helsingborgsregionen tack vare stark tillväxt för hamnen och flera tillkommande lager under året. Malmö stärker sin position genom nyetableringar och god marktillgång för logistik i Norra hamnen. Nordöstra Skåneregionen med Hässleholm och Kristianstad i spetsen, har stärkt sitt regionala samarbete rejält under 2017 och får även Kiviks Musteris nya lager.

 

Ulricehamn nykomling

Årets nykomling på listan är Ulricehamn, som ligger strategiskt invid riksväg 40 mellan Borås och Jönköping. Ulricehamn har historiskt inte profilerat sig som en logistikkommun men har på grund av sitt gynnsamma läge lyckats locka två logistiketableringar under 2017; med LK Systems nya lager på 8 000 kvm för VVS-produkter och PEX-rör, och i somras flyttade Lager 157 in i ett 12 500 kvm stort, nybyggt lager på industriområdet Rönnåsen, där det kommunala näringslivsbolaget NUAB har flera större tomter till salu i nuläget.

 

Läs mer om listan, poängsättning och omdömen för varje enskilt läge på intelligentlogistik.com/logistiklagen


Läs mer