Grön sista mil för Bring

juni 25, 2018 Logistik , Miljö/CSR , Transport

Lätta paket levereras med cykel av Bring. Foto: Patrik J. Rydh

Som en del av Brings hållbarhetsmål om att år 2025 använda sig helt av förnybar energi för våra byggnader och fordon, kommer Bring använda sig av cargocyklar och elbilar för att leverera den sista delen i leveranskedjan, också kallad ”Den sista milen”, för lätta hemleveranser i cityområdena Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Malmö.

Stockholm startar redan i sommar, övriga städer implementeras under året.

– Vi är stolta över att vi som logistikaktör kör “last mile” för lätta hemleveranser med nollutsläpp i cityområdena i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Malmö. Att vi nu kan erbjuda en helt fossilfri sista del för våra lätta hemleveranser är ett bra exempel på att Bring är ledande i transportbranschen inom miljö. Vi skapar ett mervärde och erbjuder våra kunder men även slutkonsument ett smidigare och mer hållbart leveransalternativ, kommenterar Bring Express vd Thomas Tscherning.

Den ”sista milen” av leveranserna kommer ske med hjälp av elbilar och cargocyklar. Fördelarna med att använda dessa transportslag är många. Cykelleveranserna är helt utsläppsfria, undviker trafiken i större mån än med tidigare transportsätt och fordonen kommer kunna parkera närmare mottagarens hem än vad som hade varit möjligt med en större bil.

– Genom den här omställningen stärker vi vår position i branschen inom hållbara transportlösningar. Den snabbt ökande e-handeln kräver smarta lösningar för inte öka miljöbelastningen, samtidigt som vi möter den ökande efterfrågan gällande fler utsläppsfria och smidigare leveransalternativ från våra kunder till slutkonsument. Vi är och ska vara den ledande aktören med den bästa kund- och mottagarupplevelsen på marknaden, avslutar Thomas Tscherning.

Cargocyklarna har en kapacitet att lasta upp till 300kg/3m³ per last och elbilarna har en kapacitet på 705kg/4,2m³ per last.


Läs mer