“Göteborg behöver en röd tråd för logistiken”

maj 15, 2019 Logistik , Logistiklägen
“Göteborg behöver en röd tråd för logistiken”

Arvid Guthed. Foto: Göteborgs hamn.

– Om Göteborg menar allvar med sin strategi att logistik ska vara ett av fem fokusområden, då måste man komma upp med en långsiktig, konkret plan för det. Idag saknas det en röd tråd i utvecklingen, det säger Arvid Guthed, hamnutvecklingsansvarig på Göteborgs Hamn.

Intelligent Logistik deltar på Business Arena Göteborg

Göteborgsregionen har varit etta på Intelligent Logistiks lista över Sveriges bästa logistiklägen sedan tidningen grundades 2005. Göteborgs stad har också lyft bibehållandet av sin position som Sveriges främsta logistiknav till högsta strategiska nivå. Men Arvid Guthed, ansvarig för hamnutveckling på Göteborgs Hamn, tycker ändå att det är tid för staden att vara självkritisk.

– Vi riskerar att bli mätta genom att år efter år få denna utmärkelse. Vi är konkurrensutsatta och måste se till att vara relevanta även på 5-10 års sikt. Staden behöver en tydlig politisk linje för hur Göteborg ska utvecklas som logistikstad, vart vi vill komma och vart nästa logistikområde ska ligga och den strategin måste koka ned till att synas som konkreta åtgärder i översiktsplanen.

Det finns utmaningar i att utveckla staden och samtidigt främja effektiva godsflöden.

– Det är lätt att säga att man ska vara en stad som möter allas behov. Man kan ha hur många mål som helst, men man måste också ha en prioriteringslista, annars blir det tillslut tvärnit.

Mer regionalt samarbete

Göteborgs näringsliv växer och kräver ytor att växa på. Men även staden växer och tränger ut verksamheter ur stadsbilden, vilket gör detaljplanerad mark till en bristvara. Enligt Business Region Göteborg kommer det att krävas mellan 4–8 miljoner kvadratmeter ny mark för industri- och logistik fram till 2035.

Visar det sig att logistiken inte kan hamna högst upp på dagordningen – då måste man arbeta mer regionalt, menar Arvid Guthed.

– Om Göteborg inte kan få fram mark i tillräcklig utsträckning så måste man börja titta på lägen som Borås, Vänersborg eller Falköping, och se till att infrastrukturen dit är tillräckligt effektiv. Hamnen kommer alltid att ligga i Göteborg men kringtjänsterna kan finnas såväl i som utanför staden. Det skulle stärka regionen.

Dubbla roller

Hamnen har en investeringsportfölj på 7 miljarder SEK och har byggt mycket de senaste åren utifrån sin generalplan. Men det gäller för hamnen att förstå sina dubbla roller, menar Arvid Guthed.

– Vi behöver hitta vår roll och identitet och respektera andra aktörers roller i hamnklustret. Vi måste utveckla infrastruktur, terminaler, logistik och kringservice som gör det attraktivt för företag att etablera sig här, men samtidigt går i linje med stadens utveckling. Samtidigt som vi marknadsför hamnens totala erbjudande, vilket till stor del är våra hyresgästers verksamhet.

Obebyggd logistikmark

Medan de privata aktörer som fick köpa logistikmark på Hisingen av staden 2013 snart byggt fullt, har Göteborgs hamn fortfarande inte börjat bebygga de ca 420 000 kvm logistikmark som hamnen äger på Hisingen.

– Markberedningen har tagit tid. Vår strategi står fast – vi skall bygga och hyra ut. Men nu är det hög tid för oss att börja utveckla fastigheterna också.

Göteborgs hamn har en unik möjlighet att växa ytmässigt tack vare marktillgången på Hisingen, menar han.

– Få hamnar i världen har så bra förutsättningar att växa som vi har här.

Av Hilda Hultén

Intelligent Logistik deltar på Business Arena Göteborg 16 maj

På Business Arena den 16 maj på Svenska Mässan i Göteborg kl 15.15 hålls ett fördjupningsseminarium om logistik och handel: “Hur maxar man hamnens potential?” Arvid Guthed deltar tillsammans med bl a Henrik Roderhult, Newsec och Hans Sahlin, Castellum. Hilda Hulten, Intelligent Logistik modererar panelsamtalet.

Intelligent Logistik delar också ut pris till Sveriges bästa logistikläge 2019 från scenen under lunchen klockan 12.45.