Deppiga finska åkare

september 25, 2012 Logistik , Produktion , Transport

Åkeriägarna i Finland tror att slutet av året blir dystert för transportbranschen. De kraftigt stigande kostnaderna är det värsta problemet.

Det framgår av en konjunkturbarometer som Finlands transport och logistik (SKAL) har gjort och som Huvudstadsbladet rapporterar om.

Det är speciellt det relativt höga priset på diesel som höjer kostnaderna. Endast 12 procent av de transportföretag som besvarat enkäten tror att lönsamheten förbättras under slutet av året. 39 procent tror att den blir sämre.

Också transporterna minskar. Transportföretagens omsättning minskade märkbart redan i somras. Företagen anser också att de eftersläpande priserna på transporter försämrar lönsamheten.


Läs mer