Svenskt rekord för nya logistikytor 2012 och 2013

september 24, 2012 Fastigheter , Forskning , Logistik , Produktion

– Ser man till färdigställda logistikytor, så blir åren 2012 och 2013 de starkaste hittills med störst tillkommande ytor under två på varandra följande år.

Det säger Erik Barnekow, ansvarig för logistikfastigheter i Europa inom Colliers till Intelligent Logistik.
– 2006 är visserligen fortfarande det år då det tillkom mest nya logistikytor. Men både 2005 och 2007 var aktiviteten lägre.
Därför blir 2012-2013 den bästa tvåårsperioden hittills för den svenska logistikfastighetsbranschen.


Läs mer