DB Schenkers TPL växer starkt

oktober 16, 2012 Logistik , Logistiklägen , Produktion , Transport

Volymerna av tredjepartslogistik, TPL, växer starkt inom DB Schenkers region Väst, med större terminaler för TPL i Göteborg, Jönköping och Nässjö.

Det berättade Anders Eringskog, chef för region Väst inom DB Schenker när en rad aktörer inom logistik- och transport träffades i Nässjö den 10 oktober för att utveckla nya affärsmöjligheter.
– Sett på årsbasis det senaste året har vår TPL-verksamhet nog växt med ca 15 procent sa Anders Eringskog.
Att industrikonjunkturen mattats märks inte inom TPL enligt honom:
– När det är en tuff konjunkturbild behöver företagen se över alla sina kosntader, då hamnar ofta möjligheten att kontraktetra ut sin logistikhantering på dagordningen.
I Nässjö är Telia Sonera en stor kund som lagt ut ovanligt många aktiviteter på sin TPL-partner.
– I vårt åtagande ingår t ex kvalitetskontroll ute hos leverantörer, tullhantering och faktiskt också fakturering och inköp, berättade Anders Eringskog

De två dagarna med föredrag och studiebesök i Nässjö är ett samarbete mellan Infrastruktur i Umeå AB och Nässjö Näringsliv AB, för ett tätare samarbete mellan Umeå och Nässjö, som på många sätt kompletterar varandra trots att de ligger ca 100 mil ifrån varandra.
Umeå är Norrlands främsta regionala splitpoint för gods, med hög utbildningsnivå och innovationsförmåga. Nässjö ligger väl till som logistikaktör och logistikläge med Logistic Park Nässjö.
– Redan idag finns ett affärsutbyte mellan åkerier i Nässjö och leverantörer i Umeå. Vi vill hitta nya affärskonstellationer. Ambitionen är nya TPL-uppdrag som ger jobb och nya transportupplägg både på väg och med tåg, sa Claes Johansson vd Nässjö näringsliv AB.

Gösta Hultén


Läs mer