Biogasalternativ vann transportupphandling på Södertörn

oktober 22, 2014 Logistik , Miljö/CSR , Transport
Biogasalternativ vann transportupphandling på Södertörn

Widrikssons Åkeri AB blir logistikpartner för de åtta Södertörnkommunerna söder om Stockholm som nu samordnar sin varudistribution. Åkeriet tankar med biogas på den egna tankstationen i Västberga. 

Satsningen innebär bl a ökad trafiksäkerhet och utsläppsminskningar, berättar Sanna Efraimsson, projektledare. Foto Lena Sonne

 

De åtta kommunerna är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.

– Målet är att på sikt få lägre transportkostnader genom att samordna transportbehovet men också kommer stora vinster att göras i form av ökad trafiksäkerhet runt förskolor, äldreboende, skolor och andra kommunala verksamheter som tar emot varuleveranser eftersom det blir färre tillfällen då gods tas emot, säger Sanna Efraimsson, projektledare för samordnad varudistribition.

– Färre transporttillfällen innebär också besparingar för miljön genom att utsläppen av koldioxid och andra skadliga ämnen nästan halveras jämfört med idag då projektet är fullt genomfört under år 2016.

Widrikssons har egen omlastningsterminal i Västberga i södra Stockholm och bygger nu ut för att även hantera kylt och fryst gods, vilket är en stor del av transportvolymerna i den samordnade distributionen. Projektet startar under januari 2015 och beräknas för Widrikssons del omsätta ca 20 Mkr per år fullt utbyggt. Avtalet mellan kommunerna och Widrikssons är på fyra år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Egen tankstation för biogas

”Det är verkligen glädjande att Widrikssons återigen fått ett kvitto på att vår satsning på transporter med minsta möjliga miljöpåverkan är riktig. Vi har, som första åkeri i Stockholm, byggt en egen tankstation för biogas vilket också är ett av skälen att vi valt Västberga som omlastningsterminal. Här vet vi att vi tankar de fordon som skall ingå i projektet med biogas från rötning och inte med s.k. fordonsgas. Det är också spännande att, tillsammans med kommunerna, få vara med och bygga ett koncept som kan bli banbrytande och ett föredöme för samarbete i andra regioner”säger Widrikssons projektledare, tillika styrelsens ordförande, Thomas Hanbo i en kommentar.

Detta nya koncept ger också små och mindre företag en möjlighet att sälja till kommunerna utan att gå via stora grossister.

– Målet är att på sikt få lägre transportkostnader men även ökad trafiksäkerhet och bättre miljö, säger Sanna Efraimsson, projektledare för samordnad varudistribition på Södertörn.

Av Lena Sonne

Läs mer: 

Södertörnskommuner letar logistikpartner


Läs mer