Bättre fördjupa än bryta leverantörsrelationer  

oktober 10, 2018 Logistik

Veronica Svensson Ülgen är universitetsdjunkt vid institutionen för Ekonomistyrning och logistik på Linnéuniversitetet i Växjö. På Plan-konferensen höll hon ett uppskattat anförande om leverantörsutveckling. Foto: Hilda Hultén.

– Många företag bryter medvetet relationer mellan inköpare och leverantörer för att samarbetet inte ska bli för tajt. Men det ger inte säkert önskad effekt, säger Veronica Svensson Ülgen som forskar i leverantörsutveckling vid Linnéuniversitetet.

Ur Intelligent Logistik nummer 5 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!

En vanlig strategi hos många, särskilt stora företag, för att minska kostnader för inköp, är att byta ut personal i inköpsledet. Men Veronica Svensson Ülgen, som forskar i leverantörsutveckling, menar att detta kan ge motsatt effekt – i stället för förändring kan rörigheten i organisationen leda till status Quo.

– Förändringar sker bara på ytan, i presentationen av verksamheten. De verkliga strukturella förändringar som kunden egentligen skulle behöva sker inte.

Leverantörens perspektiv

I sin forskning har Veronica Svensson Ülgen intervjuat leverantörer om deras behov och om samarbetet med kunderna. Hennes forskning visar att många leverantörer upplever att något som ofta saknas är en konstruktiv leverantörsutveckling – som sker i samarbete med dem.

– Leverantörerna upplever att det är ständiga förändringar. Att inköpare och kontaktpersoner ofta byts ut och att kraven på dem beror på vilken person som för tillfället har kontaktansvaret.

Men bristen på kontinuitet, menar hon, underminerar leverantörernas förmåga att jobba med verklig förbättring. Kortsiktigheten gör att investeringar i förbättring för en specifik kund blir för riskfyllt. Verklig kvalitetsutveckling kräver mer kontinuitet, inte mindre.

– Jobbar du inte långsiktigt med leverantörsutveckling så har jag svårt att tro att du får de produkter och tjänster du egentligen vill ha, utan snarare något “greenwashat” som bara ser bra ut på ytan.

Medveten strategi

Och det som upplevs som en brist från leverantörssidan, är enligt Veronica Svensson Ülgen ofta en medveten strategi från deras kunder.

– Jag har själv jobbat på en “stor drake” tidigare. Där var uppfattningen att personliga relationer med leverantörerna kan leda till korruption och att leverantörer tenderar att bli lata om samarbetet är långsiktigt, och därför byter många företag medvetet inköpare med jämna mellanrum.

Ofta råder också en ojämn maktbalans mellan parterna, där kunden är ett stort företag och leverantören ofta är mindre.

– Det finns ofta ett beroendeförhållande i samarbetet där köparen har makten och leverantören väldigt lite att säga till om. Många upplever att de inte blir hörda, och att kunderna inte förstår deras verksamhet och utmaningar.

Många kunder vill ha ett nära samarbete med sina leverantörer, men samtidigt hålla dem på en armlängds avstånd, menar Veronica Svensson Ülgen.

– Man vill hålla leverantörerna “på tårna” och kunna trycka till dem när man anser sig ha behov av det. Men man kanske måste parkera den möjligheten om man ska nå utveckling lite mer på riktigt. Särskilt om det gäller nyckelleverantörer.

Av Hilda Hultén

Ur Intelligent Logistik nummer 5 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!


Läs mer