Nu kan Gävle hamn bygga räls – kulturbyggnad flyttas

oktober 11, 2018 Sjöfart

Omdiskuterad villa. Foto: Gävle hamn.

Gävle hamn ska fördubbla sin containerkapacitet, och behöver även utöka med nytt järnvägspår för att kunna ta emot längre tåg i hamnen. Men en lokal kulturbyggnad, den s. k. Villa Sjötorp, har stått i vägen för expansionsplanerna. I går beslutades dock att en intresseförening flyttar villan – och därmed kan hamnen gå vidare med planerna.

I går signerades kontraktet med föreningen Villans vänner, rörande nedmontering och flytt av Villa Sjötorp. Villa Sjötorps varande eller inte varande har varit ämne för debatt i Gävle under lång tid.

– Vår önskan har alltid varit att Villa Sjötorp ska nyttjas till en verksamhet anpassad till byggnaden, vilket vi inte funnit möjligt här i hamnen. Nu är vi glada över att det öppnat sig en lösning för byggnadens bevarande och fortlevnad, kommenterar vd Fredrik Svanbom, som nu kan gå vidare med den delen av utvidgningen av hamnområdet.

Regordvolymer i Gävle hamn

Signeringen av kontraktet för fördubblingen av ostkustens största containerterminal skedde i september mellan Gävle Hamn och CYES Maritime works. Målet är att utbyggnaden av containerterminalen ska stå klar i slutet av 2019.

Gävle hamn har haft en positiv utveckling av containertransporter i över 10 år, med en all-time-high 2017. För att möta den ökade efterfrågan så investerar Gävle Hamn tillsammans med terminaloperatören Yilport för att fördubbla kapaciteten på containerterminalen till 600 000 TEU (1 TEU motsvarar en 20-fot-container).

Den ökade efterfrågan på containervolymer har dessutom resulterat i att Yilport nyligen frångått ursprungsplanen för den utökade containerterminalen med wide-span-kranar, till förmån för STS-kranar. STS-kranarna är snabbare med cirka 30 lyft per kran per timme, i jämförelse med 20 lyft per timme, samt att de kan hantera bredare fartyg än wide-spread-kranarna.

Fördubbling påbörjas i november

– Vi har över tid noterat mycket stora volymökningar i Gävle, och besluten om ännu effektivare kranar kommer att kraftigt stärka Gävle Containerterminals konkurrenskraft”, konstaterar Yilport Nordics försäljningschef Håkan Bergström.

Området ska stängslas av inom några veckor och företaget etablera kontor och få personal på plats. Planen är att första spadtaget ska ske i november.

– Med detta så växer Gävle som hamnstad och Gävle hamn som mål för handel genom import och export ytterligare på den internationella kartan, kommenterar Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn.