APM:s konflikt drabbar även åkerinäringen

februari 14, 2017 Logistik , Sjöfart , Transport

Hamnkonflikten hos APM Terminals containerterminal i Göteborgs hamn drabbar även åkerinäringen genom långa väntetider och ovisshet kring transporter av containrar till och från terminalen, skriver tidningen Trailer.

– Stridsåtgärderna får allvarliga negativa effekter för det stora antal åkerier som varje dag hämtar och lämnar containrar hos APM Terminals. Åkeriägare och lastbilsförare tvingas vänta många timmar för att hämta eller lämna containrar till följd av de allvarliga störningar som strejkerna medför. Och de dagar då det råder total arbetsnedläggelse är påfrestningarna extra stora för åkerinäringen, säger åkeriägaren Morgan Stahlgård till tidningen. 

Jan-Olof Mattson, Mattsons åkeri i ett pressmeddelande:

– I vissa fall är det svårt att få ut dessa merkostnader. Dessutom innebär väntetiderna att veckoplaneringen ofta spricker och att detta påverkar lönsamheten negativt. Det har redan idag fått förödande konsekvenser för oss som företag efter som vi går med förlust för första halvåret. Och det är på grund av hamnkonflikten. Om de anser att ödelägga företag och driva folk från sina jobb är ett rimligt pris för oss oskyldiga att betala så är de tyvärr på god väg. Låt oss hoppas att vi får ett slut på denna konflikt och lite sans och balans i hur man kan bete sig i en konflikt, säger han i ett pressmeddelande från SÅ.

Utöver ekonomiska konsekvenser drabbar konflikten även chaufförernas och åkeriföretagarnas arbetsförhållanden och sociala tillvaro.

– Det oförutsedda långa väntetiderna innebär att våra transporter ofta inte kan utföras effektivt, detta eftersom de lagstadgade kör- och vilotidsreglerna måste följas. De långa väntetiderna medför att den faktiska körtiden blir kortare, vilket försämrar transporteffektiviteten. Det är ohållbart för både våra chaufförers sociala situation där de slits mellan lojalitet för uppdraget, tuff lagstiftning, och gentemot privatlivet som kan bli ordentligt lidande på grund av helt oförutsägbara arbetsdagar där hamnens konflikt tydligt spiller över på oskyldiga parter, säger Jan-Olof Mattson.

Morgan Stahlgård välkomnar regeringens beslut i början av februari om att ge Medlingsinstitutet i uppdrag att se över konsekvenserna av dagens konfliktregler.

Han hoppas på att den bekymmersamma situationen hos APM Terminals i Göteborgs hamn ska bli löst ganska så snart.

– Svenska företag och svensk ekonomi är beroende av att logistiken i – men också till och från – Göteborgs hamn fungerar, säger han.


Läs mer