Almedalen: InQuire bjuder in till seminarier om hållbar och effektiv logistik

juni 28, 2023 Logistik , Miljö/CSR , Transport

InQuire är ledande i Norden inom utveckling och operativ drift av transport- och leveransplattformar. Enkelt förklarat hjälper företaget transportintensiva varuägare att effektivisera sin logistik genom en banbrytande drift- och utvecklingsmodell som är 100 procent transparent.  InQuire vgerkar för att alla mellanhänder i transportkedjan skalas bort. Företaget kallar detta sätt att hantera logistik för ”Game-changing Logistics”.

Mellanhänderna, alltså speditörer och godsförmedlare, tar bra betalt per uppdrag och har egentligen ingen drivkraft för att effektivisera transporterna. InQuire tänker annorlunda och sätter upp direkta avtal mellan varuägare och transportörer, som båda vill effektivisera för att få ner kostnaderna. Behändigt nog innebär det också sänkta koldioxidutsläpp. InQuire har noll procent påslag på transportomsättningen, vilket är en av hjärtefrågorna.

 

Effektivare logistik finansierar övergången till ny teknik och digitalisering

Är du nyfiken på framtidens godstrafik – och InQuires roll på vägen dit? Under årets upplaga av Almedalsveckan håller InQuire, tillsammans med 2030-sekretariatet, i seminariet Effektiv logistik – äntligen! Lördag 1 juli kl. 09:00 möts Björn Paulsson, vd och grundare av InQuire, och ett flertal gäster på 2030-arenan för ett spännande samtal kring hållbar godslogistik.

Fredag 30 juni kl. 13:00 medverkar InQuire i 2030-sekretariatets paneldebatt “Hur ställer vi om transportsektorn för att nå 2030-målet?” Bilen och Bränslet – där vet vi ungefär vad som behöver göras för att nå 2030-målet. Men på beteendesidan är det mer diffust, trots att potentialen är stor och genomförandet kan gå mycket snabbare än att t.ex. införa elflyg eller lägga nya stambanor.