ABB Robotics öppnar huvudkontor för förpackningar och logistik i USA

juni 8, 2023 Logistik

Idag inviger ABB officiellt det nya huvudkontoret för Robotics Packaging and Logistics som ligger norr om Atlanta i Alpharetta i Georgia. Den nya anläggningen kommer att fungera som ABB:s dedikerade center för robotautomationslösningar inom logistik- och förpackningsindustrin.

– Vi är glada att kunna öppna vårt nya huvudkontor för Robotics Packaging and Logistics i Atlanta, där några av världens största förpacknings- och logistikföretag finns”, säger Sami Atiya, chef för ABB Robotics & Discrete Automation på ABB.  Med globala megatrender som handel direkt till konsument och arbetskraftsbrist som driver fram en efterfrågan på robotar då företag vill flytta sin verksamhet närmare hemmaplan, finns det en växande efterfråga på dedikerad support och expertis från våra amerikanska förpacknings- och logistikkunder. Vår nya anläggning, som stöttas av vår tillverknings­anläggning i Auburn Hills i Michigan, kommer att hjälpa oss att tillgodose det här behovet genom att tillhandahålla våra kunder de senaste AI-baserade robotlösningarna som förbättrar kundernas flexibilitet och produktivitet samtidigt som det stärker deras motståndskraft och förmåga att arbeta på ett hållbarare sätt.

Då några av världens största förpacknings- och logistikföretag finns i och runt Atlanta kommer anläggningen att fungera som ett nav för samarbete mellan ABB och dess kunder och integrations­partners. Tillsammans kommer det här ekosystemet att utforma och utveckla nästa generations AI-baserade robotar att ställa om hela förpacknings- och logistikindustrin och hjälpa amerikanska företag att möta den nya efterfrågan, bygga upp motståndskraft och förbli konkurrenskraftiga. utbildning kommer också att vara tillgänglig för ABB:s medarbetare, kunder och integratörer för att hjälpa dem att utveckla de färdigheter som behövs för att programmera, driva och underhålla robotar i logistik- och förpackningstillämpningar.

Som en del av en större investering på 22 miljoner dollar av ABB Robotics i USA, som kommer att skapa fler än 70 jobb, är detta det senaste specialiserade robotcentret som är dedikerat till att ta fram nya lösningar, produkter och tekniker. Det kommer att drivas tillsammans med företagets Lifesciences and Healthcare Lab i Houston i Texas, ABB Robotics tillverkningsanläggning i Auburn Hills i Michigan och ABB Robotics FoU-labb i San Jose i Kalifornien. Investeringen stärker ABB:s satsning på att tillgodose den ökande efterfrågan på automation i USA när fler företag strävar efter att flytta hem sin tillverknings- och distributionsverksamhet. Nordamerika är redan den näst största marknaden för nya robotinstallationer med 41 000 installerade robotar över hela USA 2022.1

– De allt större förväntningarna från konsumenter på att få ett större urval och snabbare leveranser innebär att företag söker efter mer flexibla och effektiva sätt att tillverka och distribuera sina produkter. Samtidigt dämpar den växande arbetskraftsbristen förmågan att göra de nödvändiga förändringarna, i synnerhet vad gäller att möta efterfrågan på flerkanalsdistribution”, säger Daniel Navarro, chef för Consumer Segments & Service Robotics på ABB Robotics. ”Smartare automation och AI-baserade robotar kan bidra till att klara den här utmaningen och driva de förändringar samhället efterfrågar. Från samarbetslösningar som är enkla att programmera och driftsätta till 3D-visionsteknik som kan känna igen och sortera olika objekt eller autonomt navigera runt på lagret – ABB:s robotautomationslösningar ger ett flexibelt totalerbjudande som kan hjälpa företag att klara kundernas förväntningar samtidigt som de utnyttjar den befintliga arbetskraften på ett effektivare sätt.

Då 40 procent av den amerikanska transport- och logistikföretagen saknar personal för att utföra lågkvalificerade manuella arbetsuppgifter,2 kan lösningar som ABB:s sortiment av autonoma mobila robotar med Visual SLAM-teknik eller AI-baserade Robotic Item Picker hjälpa företag att klara av brister på arbetskraft och kompetens. Lösningarna kan fatta intelligenta beslut i dynamiska miljöer och kan utföra trista, smutsiga och ibland farliga arbetsuppgifter så att människor kan frigöras till mer motiverande arbetsuppgifter.

ABB:s nya huvudkontor för Packaging & Logistics i Atlanta följer efter företagets investering i expansionen av tillverkningsanläggningen i Auburn Hills i Michigan, något som stärker ABB:s närvaro på en av de största och viktigaste marknaderna. De investeringar som gjorts av ABB Robotics ingår i de cirka 170 miljoner dollar som ABB investerar i sina verksamheter för att påskynda tillväxtstrategin i USA.