Vätterleden Logistik ny hyresgäst på Landvetter

september 30, 2019 Lager , Logistiklägen

Landvetter Logistik Center. Foto Bockasjö.

Landvetter Logistik Center som ägs till 100 procent av Bockasjö AB har tecknat ett långt hyresavtal med Vätterleden Logistik AB om 10 000 kvadratmeter i den första fastigheten som är under uppförande i Airport City Göteborg. Fastigheten står klar för inflyttning den 1 oktober 2019.

Vätterleden Logistik är en tredjepartslogistiker som erbjuder moderna lager- och logistiktjänster. I och med det nya lagret flyttar Vätterleden Logistik sin verksamhet från Kungsbacka till Landvetter samtidigt som man utökar sin kapacitet.

– Vätterleden Logistik befinner sig i en stark expansion och vår nya fastighet på Landvetter möter såväl vårt behov av mer kapacitet, modern utformning som utomordentligt logistiskt läge för våra kunder säger kommenterar Johansson, affärsområdeschef på Vätterleden Logistik.

Den nya logistikparken är en del av Airport City Göteborg, flygplatsstaden med lager- och logistikverksamheter, kontor, hotell, handels- och arbetsplatser, som växer fram i direkt anslutning till Göteborg Landvetter Airport. Logistikparken i Airport City Göteborg omfattar tre fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 90 000 kvadratmeter. Samtliga ytor är uthyrda på långa hyreskontrakt.
– Intresset för logistiketableringar i Airport City Göteborg är stort, det visar det avtal som nu tecknats med Vätterleden Logistik. Logistikparken har en utomordentligt god lokalisering med närhet till flyget, till Göteborg och till de stora vägnäten, E6 och riksväg 40 som förbinder strategiska logistikorter som Göteborg, Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Vi gläder oss att hälsa Vätterleden Logistik välkomna till Landvetter Logistikpark, kommenterar Joakim Hedin, VD på Bockasjö AB och vd för Landvetter Logistik Center AB.