Skogslogistik: Södra storinvesterar i sågverk

juli 19, 2018 Lager , Logistik , Miljö/CSR , Produktion , Transport
Skogslogistik: Södra storinvesterar i sågverk

 

I den nybyggda lagerhallen ryms närmare 18 000 kubikmeter sågat virke.

Medlemsägda Södra storinvesterar i sin träförädling. Sedan 2014 har man satsat ca 10 miljarder i utbyggd industrikapacitet. Södra Skogs utbyggda sågverk i Långasjö i Småland blir ett av Sveriges modernaste, efter en investering på 100 miljoner.

Ur Intelligent Logistik nummer 4 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Svensk skogsindustri går just nu på högvarv, tack vare låg kronkurs som påverkar inköpspriser och löner och bidrar till en stor efterfrågan både på massa och virke på viktiga exportmarknader med starkare valuta. I våras återinvigdes Södra Skogs sågverk i Långasjö i södra Småland.

Det största problemet det senaste halvåret har varit brist på råvara. En bidragande orsak till den är i sin tur brist på timmerbilsförare.

Förr i tiden var ett sågverk en tung och farlig arbetsplats, där mycket arbete skedde utomhus. I ett modernt sågverk som det i Långasjö, sker mycket av arbetet inomhus och de anställda kan ta hjälp av automation och hydraulik i många tidigare tunga moment. I dag är sågverket snarare en processindustri, där automationen sköter det mesta.

För ett par månader sedan återinvigdes det mer än 100 år gamla sågverket som är den lilla byns största arbetsplats och dit många pendlar åtskilliga mil. Södras sågverk är en populär arbetsplats.

Emma Belsing från Holmsjö i Blekinge siktar på att bli timmerbilsförare. Av alla som arbetar som lastbilschaufförer är endast 6 procent kvinnor.

–Vi vill visa att den nyinvigda sågen är en modern och bra arbetsplats, för vi behöver rekrytera ett 25-tal nya medarbetare hit, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef för sågade trävaror inom Södra.

Nytt stort inomhuslager

Satsningen är ett välkommet tillskott i en glesbygd. Den senaste investeringen gör sågen i Långasjö till en av landets modernaste. Med en årskapacitet på 360 000 kubikmeter är den också en av Södras tre största sågverk.

Investeringen på 100 miljoner gäller främst moderna maskiner som kan bidra till att öka kapaciteten bl a i form av en helt ny såglinje, ny råsortering, torkning och en ny logistiklösning. Lagringen av det uppsågade virket sker nu till stor del inomhus, i en ny, gigantisk lagerhall, innan det transporteras ut till kunderna. I den nybyggda lagerhallen ryms närmare 18 000 kubikmeter sågat virke.  Magasinet är ett av Nordens största i sitt slag och underlättar kravet att hålla en hög produktkvalitet.

80 procent på export

Från Långasjö körs allt virke med lastbil, främst till kunder i Danmark och Holland. På ett dygn rullar närmare 140 lastbilar in med virke och ut med sågade trävaror.

– Härifrån Långasjö går sågade trävaror på lastbil direkt till våra kunder, som främst finns bygghandeln i Holland och Danmark, säger Lars Idermark, vd.

– Härifrån Långasjö går sågade trävaror på lastbil direkt ut till våra kunder, som främst finns i bygghandeln i Holland och Danmark, säger Lars Idermark, vd Södra.

– 80 procent av vår produktion går på export. Storbritannien är vår viktigaste exportmarknad,, säger Lars Idermark.

Att en huvudmarknad som Storbritannien redan i mars 2019 hamnar utanför EUs inre marknad och kanske bakom någon form av tullmur, oroar inte Lars Idermark.

– Vi har sedan flera år ett eget bolag i Storbritannien som gör att  följderna av Brexit inte blir  speciellt kännbara för oss, säger han.

Trä toppar svenska transportvolymer

Timmer, virke och sågade och hyvlade trävaror är till volymen det största godsslaget som vi ser på svenska vägar.

Timrets första sträcka, från hygget och till sågverket, är svår att ersätta med andra transportslag än lastbil. För Södra totalt går ändå ca 11 procent av alla transporter på järnväg.

En välkommen effektivisering av timmertransporterna kom i början av året, när regeringen öppnade för att tillåta lastbilar med 74 tons maxvikt på många av de vägar som används för timmertransporter. Det här var ett gammalt krav från skogsindustrins sida.

“Helt fossilfria till 2030”

Södra håller en hög miljöprofil, men att byta ut lastbilarna mot andra transportslag som järnväg och sjöfart kan vara svårt.

– Vi satsar istället på att minska utsläppen från våra transporter genom att kraftigt öka inblandningen av biobränsle, säger Lena Ek, tidigare miljöminister och numera ordförande i Södra Skogsägarna.

– Södra har som mål att vara helt fossilfria redan till 2030. Det är betydligt tidigare än målet för Sverige som helhet.

– Men det räcker inte att bara minska koldioxidutsläppen. Vi måste också, med fotosyntesens hjälp, hämta tillbaka koldioxid, som vi redan släppt ut bl a genom att  plantera ny skog.

Det kan hon själv göra på familjens 170 hektar egen skogsmark i norra Kalmar län.

– Att plantera ny skog är det som ger det snabbaste klimatresultatet, påpekar Lena Ek.

Text: Gösta Hultén          Foto: Lena Sonne

Ur Intelligent Logistik nummer 4 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!

 

Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

Det kooperativt ägda Södra, har utsetts till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i världens största undersökning i ämnet, Randstad Employer Brand Research. På två år har Södra avancerat från plats 48 till första plats. Södra är det första skogsindustriföretaget att vinna priset. Sveriges 150 största arbetsgivare och över 5 000 personer har deltagit i undersökningen som görs bland studenter, anställda och arbetssökande i åldern 18–65 år i hela landet.


Läs mer