Plats för logistik på Säve

juli 4, 2018 Lager , Logistik , Logistiklägen
Plats för logistik på Säve

På det gamla flygplatsområdet placeras en industriell blandstad. Foto: Serneke.

Sernekes vision för Säve har sedan förvärvet varit att utveckla flygplatsområdet för industri, logistik och upplevelseindustri. Nu har planerna tagit ytterligare form.

I de nya planerna för Säve ska den industriella blandstaden växa fram på en markyta motsvarande 1 500 000 kvadratmeter (av de totalt cirka 3 100 000 kvadratmeter som Serneke äger i området). Alla typer av etableringar är möjliga, allt från mer småskalig verksamhet med lokalbehov på 1000 – 5000 kvadratmeter upp till normalstora logistikfaciliteter på 25 000 – 50 000 kvadratmeter. En annan möjlighet är riktigt stora anläggningar på 100 000 kvadratmeter eller mer. Bland de verksamheter som redan är etablerade på Säve finns CEVT, som bedriver forskning och utveckling inom fordonsindustrin.

– På Säve-området vill vi skapa plats för Göteborgs industri och näringsliv att expandera på, i direkt anslutning till Hisingsleden, hamnen och staden. I den industriella blandstaden finns en kombination av industri, logistik, handel och upplevelser. Det finns plats för utrymmeskrävande verksamheter samtidigt som det blir en attraktion att besöka – det ska bli ett industriområde där vi sätter människan i centrum mer än man gjort tidigare, säger Krister Johansson, VD för Serneke fastigheter, i ett pressmeddelande.

För att skapa ett område med människan i centrum orienteras alla verksamheter med sina personaltäta delar mot ett antal huvudgator. På så sätt är det aldrig långt till grannen och det skapas naturliga lägen för restauranger och service att etablera sig. Området planeras att byggas ut etappvis. Den centrala delen tillkommer i ett första skede. Därefter kommer utbyggnaden i norr och som en tredje etapp området i söder.

– Med sitt strategiska läge med närhet till vägar, hamn och stad och med de tillgängliga ytor som finns i kombination med befintliga verksamheter, ser vi en stor potential för Säve, säger Krister Johansson.

Göteborgs stad har med utvecklingsplanerna i det översiktsplanarbete som pågår.

Fakta Säve:

Säve flygplatsområde, total yta 3 140 000 kvm
Utvecklingsbar yta (2 240 000 m2) planeras att fördelas enligt följande:
Industri och logistik  1 500 000 kvm
Kontor och handel  200 000 kvm
Motocross  140 000 kvm
Rid- och hästcenter  100 000 kvm
Hotell och konferens  50 000 kvm
Camping/stugby  150 000 kvm
Deponi  100 000 kvm
Potentiell yta för solceller på tak 750 000 kvm