Ny grön betong i tredje Kubiklagret

december 9, 2019 Lager , Logistiklägen , Miljö/CSR , Produktion

Skanska vill minska sina koldioxidutsläpp till hälften 2030 och har tagit fram en grönare betong som man använder i tredje Kubiklagret i Sörred. Foto Skanska.

Grön betong i husgrunden och solceller på taket ska ge koldioxidbesparingar på tusentals ton. Skanska utvecklar det tredje “Kubiklagret” i Sörred, Göteborg – granne med Volvo Cars. 

Sörred Kubiklager är först ut i Göteborg med s k grön betong, vilken minskar koldioxidbelastningen – enligt Skanska med cirka 45 procent. De minskade utsläppen beror på att man ersätter en del av cementen, som ger upphov till stora koldioxidutsläpp under framställningen, i betongen med slagg. Att Skanskas betongfabrik ligger granne med projektet bidrar till att korta transportvägarna, vilken ytterligare minskar utsläppen av koldioxid.

Skanska har som mål att halvera företagets klimatpåverkan till 2030 och bli klimatneutralt till 2045.

Kubiklagrets tak ska även  förses med cirka 2 400 kvadratmeter solceller, vilket bidrar till lägre klimatpåverkan i driftskedet för både husets ägare och dess hyresgäster. Ambitionen är att minska fastighetens köpta elenergi med upp till 30 procent.

– Vi räknar med att husets solceller ska producera minst 230 000 kilowattimmar per år, vilket kan översättas till den elproduktion som krävs för att kunna driva en elbil 120 000 mil eller att ladda 15 miljoner mobiltelefoner. Det betyder en sammanlagd koldioxidbesparing på cirka 2 000 ton efter 25 år, kommenterar Johan Hedve, Skanska Fastigheter i Göteborg.

Sörred Kubiklager är ett nytt modernt lager med lokaler från 2 500 till 20 100 kvadratmeter och möjlighet till att teckna korta hyresavtal från tre år. Sörred Kubiklager ligger granne med Volvo Cars i Torslanda på Hisingen i Göteborg och således fem minuter från Göteborgs Hamn som är Nordens största hamn.