Företagens lager ökade första kvartalet 2023

maj 19, 2023 Lager

Svenska företags lager ökade med 5,2 miljarder kronor i fasta priser under första kvartalet 2023, jämfört med föregående kvartal. Ökningen motsvarar en uppgång med 0,9 procent i volym.

Industrins totala lager minskade med 0,2 miljarder kronor under första kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 0,1 procent i volym. Varuhandelns lager ökade med 5,5 miljarder kronor under första kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 1,8 procent i volym.

Industrins lager minskade
Lager av produkter i arbete, färdiga varor och handelsvaror minskade med 2,7 miljarder kronor och lager av råvaror och förnödenheter i den totala industrin ökade med 2,5 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager minskade med 0,2 miljarder kronor under första kvartalet.

Varuhandelns lager ökade
Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 5,5 miljarder kronor under första kvartalet. Störst uppgång hade motorhandeln, där lagret ökade med 3,0 miljarder kronor. Inom partihandeln ökade lagret med 1,5 miljarder kronor och inom detaljhandeln ökade lagret med 1,0 miljarder kronor.

Revideringar
Uppgifterna för första kvartalet 2023 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för fjärde kvartalet 2022 reviderats upp med 1,2 miljarder kronor till en uppgång på 1,8 miljarder kronor. För varuhandelns lager har förändringen för fjärde kvartalet 2022 reviderats upp med 1,7 miljarder kronor till en nedgång på 9,6 miljarder kronor.

För diagram: Klicka här