Catena förvärvar 450 000 kvm i Nykvarn

september 17, 2018 Lager , Logistik , Logistiklägen
Catena förvärvar 450 000 kvm i Nykvarn

Catena satsar på Logistikläge Syd. Foto: Catena.

Catena har tecknat avtal med Smedberg Logistik- & Industrimark AB om förvärv av 450 000 kvm mark i Nykvarns kommun.

Området som är en del av fastigheten Ånsta 1:1 är beläget vid E20 och i nära anslutning till E4 endast 45 km söder om Stockholm city. Området utgör en del av det framväxande logistikcentret Stockholm Syd mellan Södertälje och Nykvarn som utöver lokaliseringen vid europavägar även erbjuder närhet till hamn, industrispår och flygplats. Planarbete pågår för den förvärvade fastigheten och detaljplan för lager, logistik och industribyggnader på markområdet förväntas vinna laga kraft under 2019.

– De stora varuflödena till Stockholm kommer från söder, med den förvärvade marken skapar vi möjligheter för framtida lager- och terminalbyggnader i ett logistikläge där vi både upplever en ökande efterfrågan och ser en stor potential, kommenterar Catenas regionchef i Stockholm, Maths Carreman.

– Hela området är i en spännande fas och det känns tryggt att en erfaren aktör som Catena är med och driver utvecklingen fortsatt framåt, kommenterar Jan-Olof Smedberg på Smedberg Logistik- & Industrimark AB.

Affären sker via en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 315 Mkr. Avtalet är villkorat med förutsättningen att detaljplanen antas och vinner laga kraft senast 2020, i samband med det sker även tillträde.