Sverige världstvåa i logistik

september 17, 2018 Forskning , Infrastruktur , Logistik , Produktion
Sverige världstvåa i logistik

– Logistikkedjorna har generellt blivit alltmer komplexa, samtidigt som värdet av pålitlighet har ökat, säger Lauri Ojala. Foto Lena Sonne

Sverige är näst bäst i världen på logistik efter ettan Tyskland, enligt Världsbankens senaste ranking över länders logistikförmåga som släpptes i juli. “Man ser inga större effekter av konflikten i Göteborgs hamn” säger Lauri Ojala, professor och medförfattare till rapporten.

Sverige fortsätter att förbättra sina förutsättningar för internationell handel. I Världsbankens rapport Connecting to Compete 2018, som rankar världens länders logistikförmåga, kommer Sverige på andraplats efter Tyskland.

– Sverige levererar bra på alla kriterier. En tråkig sak i årets rapport är dock att vi inte lyckats få en enda respondent ifrån Sverige. Från de andra nordiska länderna har vi åtminstone 20-25 respondenter, men i Sverige verkar intresset att bidra vara obefintligt, säger Lauri Ojala, professor och chef för logistikavdelningen vid Åbo handelshögskola i Finland och den enda externa medförfattaren till Världsbankens rapport.

Rankningen, Logistics Performance Index, görs utifrån enkätsvar från 1 000 logistikföretag och speditörer i hela världen. LPI betygsätter länders prestation utifrån sex kriterier; tullhantering, infrastruktur, internationella transporter, logistisk kvalitet & kompetens, spårbarhet och punktlighet.

6 kriterier styr LPI:
Tullhantering
Infrastruktur
Internationella transporter
Logistisk kvalitet & kompetens,
Spårbarhet
Punktlighet

Liten effekt av hamnkonflikten

Att Sverige klättrar kan tyckas förvånande, med tanke på konflikten i Göteborgs hamn som orsakat stora störningar i landets i containerflöden de senaste två åren.

– Möjligen kan man se en liten effekt av konflikten i att betyget har sjunkit något för kriteriet spårbarhet, kanske har gods blivit stående eller tagit andra vägar som inte varit kända. Men effekten är försumbar, säger Lauri Ojala.

LPI bedömer främst förmågan att importera till ett land, vilket kan vara orsaken.

– Hamnkonflikten kanske främst har märkts innanför landets gränser, och inte så mycket internationellt.

 

Inga stora överraskningar

Enligt Lauri Ojala innehåller 2018 års ranking inga större överraskningar. Alla de nordiska länderna rankas högt, med Danmark på plats 8, Finland på plats 10 och Norge på plats 21. Sammanlagt 24 av de 30 högst rankade länderna är OECD-länder och generellt syns en tydlig klyfta mellan rika och fattiga länders logistikförmåga. I snitt presterar höginkomstländer 46 procent bättre än låginkomstländer. Logistikservice är ryggraden i den globala handeln, så för utvecklingsländer handlar det främst om att förbättra sin infrastruktur, tullhantering, kompetens och lagstiftning.

– Det finns exempel på länder som tagit krafttag för att förbättra sin logistikförmåga de senaste åren, vilket gett tydliga resultat i rankingen.

Ett exempel är Vietnam som klättrar från plats 64 i 2016 års ranking till plats 39 år 2018.

 

Sist på årets LPI-ranking hamnar Afghanistan – väpnade konflikter ger ofta tydligt avtryck i länders logistikförmåga. Foto: Scott Saldukas, U.S. Air Force

Osäkert handelsläge

Det osäkra världshandelsläget med tal om inskränkningar av frihandeln, Trumps importtullar och Brexit har än så länge inte påverkat LPI i någon större utsträckning.

– Vi ser inga direkta effekter ännu men det kan komma – i framtiden. Om det blir en hård Brexit kan det till exempel bli betydligt svårare att handla med Storbritannien och Irland.

160 av världens ca 200 länder listas i rankningen, och ländernas ekonomi är tätt länkat till placeringen. Även naturkatastrofer och väpnade konflikter brukar ge tydliga avtryck i rankingen. Sist i 2018 års ranking kommer Afghanistan, med bara 1,95 poäng. Syrien, som kom sist i 2016 års ranking, klättrar något men har tappat stort från 2010 då landet kom på plats 80 av 155 länder.

Av Hilda Hultén

Artikel ur Intelligent Logistik nummer 5 2018.