Bemanningsanställda lagerarbetare skadas oftare

februari 6, 2017 Lager

Över 14 000 inom lager och terminaler arbetar som bemanningsanställda truckförare eller lagerassistenter. De bemanningsanställda skadas dubbelt så ofta som fast anställda.

Allra mest skadas inhyrda lagerarbetare och truckförare, skriver tidningen Transportarbetaren.
Under de senaste fem åren skadades ca 500 inhyrda truckförare och omkring 350 inhyrda lagerassistenter i arbetsplatsolyckor.
Skillnaden i antal olyckor mellan inhyrda och anställda är nu så stor att Arbetsmiljöverket gör en specialgranskning av bemanningsföretagen och deras kunder.
Hösten 2016 besökte myndigheten drygt 300 bemanningsföretag. Besöken kommer att fortsätta i år.
– Många bemanningsanställda vågar inte rapportera om risker eller brister på grund av risken att de inte får fortsätta hos kunden, säger ombudsmannen Lars Karlsson, som tidigare själv var bemanningsanställd, till Transportarbetaren.
Introduktionen till de inhyrda är ofta bristfällig. Ett stort problem är att man struntar i att anmäla tillbud.
– Det kan till och med ses som positivt att hålla nere tillbudsstatistiken. men då uppstår risken att man missar viktiga arbetsmiljöproblem, fortsätter han.
Som ny truckförare på en arbetsplats känner man inte till lokaler och rutiner. Samtidigt anses pressen på bemanningsanställda som hårdare än på andra anställda.
Det är också svårt att organisera de inhyrda fackligt. Under de år som bemanningsföretagen blivit populära, har många klubbar startats inom Transport. Men nu finns inga kvar.
– Om det finns strukturella brister så vill vi kunna göra något åt dem, säger Ann-Kri Edenius på branschorganisationen Bemanningsföretagen till Transportarbetaren.


Läs mer