Varner bygger ut automationen

juli 1, 2019 IT/Teknik , Lager

Utbyggnaden innebär att den befintliga Autostoreanläggningen på Varners centrallager i Vänersborg byggs ut från dagens 60.000 lådor till 116.000 lådor samt bestyckas med 224 robotar.

Som en del i Varners samarbete med Swisslog har en ny design av arbetsstationer för plock och pack, inlagring, returhantering och hantering av hängande plagg tagits fram. Anläggningen kompletteras även med ytterligare åtta nya arbetsstationer för plock och pack, fyra stationer för returhantering, 24 sorteringsstationer samt ytterligare bansystem.
– Centrallagret i Vänersborg var redan när det byggdes förberett för att ytterligare expanderas inom husets fyra väggar. Vår snabba tillväxt inom e-handeln gör det nu nödvändigt att i princip fördubbla vår autostore-anläggning, kommenterar Anders Eriksson, Supply Chain Director på Varner.
Varners automatiserade lager inkluderar, förutom autostore-lösningen, två höglager för pall- respektive lättgods, bansystem för pall- respektive lättgods, arbetsstationer för plock och pack, internleverans, returhantering, lösning för hängande plagg samt en crossbelt-sorter.


Läs mer