Stena tar hjälp av AI för bränsleoptimering

september 10, 2018 IT/Teknik , Miljö/CSR , Sjöfart
Stena tar hjälp av AI för bränsleoptimering

Stena Line’s Head of AI Lars Carlsson och Senior Master Jan Sjöström diskuterar den nya AI-modellen ombord på Stena Scandinavica. Foto: Stena Line.

I nära samarbete med teknikföretaget Hitachi, utvecklar Stena Line en AI-modell att använda ombord. Modellen ska förutse den det mest bränsleeffektiva sättet att driva ett visst fartyg på en bestämd rutt, och ska vara ett stöd för kaptener och styrmän.

Om modellen blir framgångsrik kommer den att bidra stort till att uppnå det årliga målet om att minska bränsleförbrukningen ombord med 2,5 procent.

– Modellen går igenom ett stort antal olika scenarier innan den föreslår den mest optimala rutten och de bästa inställningarna för bränsleoptimering under resan. Tack vare AI har vi nu möjlighet att ta hänsyn till ett stort antal faktorer, som exempelvis strömmar, väderförhållande, vattendjup och hastighet genom vatten i fler kombinationer än vad som tidigare varit möjligt att göra manuellt, kommenterar Lars Carlsson, Head of AI på Stena Line.

Modellen är under utveckling och det hade inte varit möjligt att komma vidare i projektet utan en engagerad kapten och besättning. Därför genomförs pilotstudien på Stena Scandinavica, under överseende av Senior Master Jan Sjöström som har arbetat med bränsleoptimering på Stena Line de senaste 40 åren.

– Eftersom modellen fortfarande utvecklas är det för tillfället kanske mer vi som assisterar AI än tvärtom, men det är en otroligt rolig och belönande process. Vi har gjort justeringar efter varje resa under ungefär fyra veckor och det är fantastiskt att se hur snabbt den lär sig och ständigt förbättras, säger Jan Sjöström, Senior Master på Stena Scandinavica.

Målet är att skapa en så precis modell att den kan utgöra ett ultimat beslutsunderlag för kaptenen och styrmännen ombord när de planerar en resa. Om AI exempelvis skulle kunna bidra med exakta förutsägelser kring strömförhållande, vilket är en av de mer komplexa faktorerna idag, skulle det hjälpa även den mest erfarna kaptenen eller styrmannen.

Dessutom kan modellen även bidra till kompetens- och kunskapsöverföring till nästa generation.

– Att planera en överfart och styra ett fartyg på ett säkert och samtidigt bränsleeffektivt sätt är ett hantverk. Övning ger färdighet, men om en ny kapten eller styrman assisteras av AI kan personen snabbare lära sig att bränsleoptimera. Det i sin tur bidrar till en mer hållbar resa, kommenterar Jan Sjöström.

Stena Line har en övergripande mål att hela verksamheten ska assisteras av AI år 2021. Pilotstudien på Stena Scandinavica, som trafikerar linjen Göteborg – Kiel, är den första av flera tester med AI-assistans ombord under 2018. Projektet kommer att utvärderas i slutet av året. Därefter beslutas det om hur Stena Line ska gå vidare med implementering av AI-assistans på sina 38 fartyg.

 


Läs mer