TYA och Försvarsmakten i lastbilsförarsamarbete

september 7, 2018 Logistik , Transport
TYA och Försvarsmakten i lastbilsförarsamarbete

Sigalit Slutbäck, vd på TYA och Micael Bydén, ÖB, tecknat en avsiktsförklaring om ett övergripande samarbete för att säkra rekryteringen av lastbilsförare. Foto: TYA.

Tya, Transportfackens yrkes och arbetsmiljönämnd, och Försvarsmakten, inleder ett samarbete för att öka rekrytering av lastbilsförare.

Transportbranschen är i stort behov av personal och därför är det vitalt att kompetensförsörjningen stärks i hela landet. Transportbranschen behöver ytterligare 3 600 lastbilsförare de närmaste sex månaderna, och hela 50 000 nya förare de kommande tio åren. I syfte att gemensamt arbeta med den allt mer viktiga frågeställningen kring förutsättningarna att attrahera, rekrytera och behålla kompetens inom transportbranschen och Försvarsmakten har Sigalit Slutbäck, vd på TYA och Micael Bydén, ÖB, tecknat en avsiktsförklaring om ett övergripande samarbete.

– Genom denna avsiktsförklaring hoppas vi öppna upp för nya möjligheter för våra gemensamma utmaningar gällande kompetensförsörjning. Transportbranschen är en framtidsbransch. Som utbildad lastbilsförare har du idag en fantastisk arbetsmarknad kommenterar Sigalit Slutbäck, vd på TYA.