Snart eldrift hos Stena

mars 8, 2018 IT/Teknik , Miljö/CSR , Sjöfart

Stena Lines statsar på eldrift och har skrivit kontrakt med Callenberg Technology Group på batterier med total kapacitet på 1 MWh som under våren kommer att installeras på Stena Jutlandica, som går mellan Göteborg och Frederikshavn.

Innan sommaren ska eldrift vid manövrering i hamn bli verklighet. Batteriprojektet är en viktig del av Stena Lines hållbarhetsstrategi och i framtiden är målet att kunna köra en färja cirka 50 sjömil på batteri.

– Hållbarhet står väldigt högt på agendan hos oss och vi utvärderar hela tiden nya sätt att minska vår påverkan på miljön, kommenterar Stena Lines VD Niclas Mårtensson.

– Sedan 2015 är till exempel metanol en del av bränslemixen på Stena Germanica som går mellan Göteborg och Kiel och vi driver dessutom cirka 300 olika energibesparingsprojekt. I takt med att både storleken och kostnaden på batterier minskar blir batteridrift ett mycket spännande alternativ till traditionella drivmedel för sjöfarten eftersom utsläppen till luft kan elimineras helt.

Batteriprojektet som startar nu kommer att genomföras stegvis. I steg ett handlar det om att koppla på eldrift för manövrering och bogpropellrar när fartyget lägger till i hamn. I steg två kopplas en utökad batteridrift till propellrarna vilket innebär att Stena Jutlandica kan drivas på el inomskärs cirka 10 sjömil ut till Vinga. I steg tre utökas batterikapaciteten ytterligare och ett fartyg kan köra cirka 50 sjömil på el, motsvarande distansen mellan Göteborg och Frederikshavn.

Om projektet blir framgångsrikt kan batteridrift bli aktuellt även på andra fartyg i Stena Lines flotta på 38 fartyg. Det tekniska lösningarna tas fram tillsammans med Stena Teknik som samarbetar med akademi, myndigheter och olika leverantörer. Projektets första fas finansieras till hälften med stöd från Trafikverket och EU.


Läs mer