Smart styrning av godset i nya Värtahamnen

november 3, 2015 IT/Teknik , Sjöfart , Transport
stockholmshamnar

Värtahamnen flyttas delvis och byggs om för att göra plats för stadsleveranser till nya Norra Djurgårdsstaden.

Nästa år ska flytten och ombyggnationen av Värtahamnen vara klar. ITS-systemet och det medföljande terminalsystemet ska ge hamnen effektiv godsstyrning i realtid.

Som en del av stadsutvecklingen av Norra Djurgårdsstaden bygger Stockholms Hamnar om i Värtahamnen. Hela hamnområdet ska delvis flyttas för att frigöra plats för nya stadskvarter. Den nya hamnen ska göras mer effektiv och säker.

Det övergripande ITS-systemet (Intelligent Transport Systems) levereras av Swarco och i det ingår ett terminalsystem som sköter hanteringen av godstransporter i hamnen i realtid.

– Genom terminalsystemet flödar informationen från många parter och system med så lite manuell hantering som möjligt, vilket förenklar administrationen och ger en effektiv och säker hantering av godstransporterna, kommenterar Lars Tingström på Hogia, som levererar det nya terminalsystemet.

 

Öppet gränssnitt

Värtahamnen är en av Stockholms största hamndelar och hanterar varje år 4 miljoner passagerare och 1,7 miljoner ton gods. Terminalsystemet ska hantera godstransporter hela vägen från ankomst till hamnen till lastning ombord på färjan för vidare transport. Terminalsystemet har öppna gränssnitt, vilket möjliggör integrering med andra system som är viktiga för hamnens verksamhet, såsom gatesystem och rederiernas system för bokning. Information skickas i realtid mellan systemen, och de trailers som befinner sig i hamnen kan spåras genom hela vistelsen.

Operativt stöd för lossning

För de moment som hanteras manuellt, till exempel lossning eller flytt av gods inom hamnområdet, erbjuder terminalsystemet ett operativt stöd. Truckföraren får arbetsorder direkt till sig med information om var trailern finns och hur den ska hanteras. Handlar det om farligt gods får truckföraren också information om vilken typ av gods det är. Hamnens centrala kontrollsystem kan när som helst inhämta godsets position. Om en krissituation skulle uppstå kan en handlingsplan snabbt upprättas baserat på en aktuell positionering av allt gods.

– Vår investering på 2,8 miljarder kronor kommer att ge en hamn som är anpassad efter dagens färjetrafik, en effektiv planlösning och inte minst en trygg miljö både för våra anställda och för våra kunder, kommenterar Jan Antonsson, projektledare på Stockholms Hamnar.

Den nya hamnen i Värtan kommer att vara helt klar under 2016. Då har hamnen fått en ny passagerarterminal och fem nya moderna kajlägen.

Hogia Logistics Solutions är en del av Hogia-gruppen och finns även i Norge och Kanada. Bland kunderna finns bl a hamnarna i Göteborg, Trelleborg, Södertälje, Jernhusens kombiterminaler och Eskilstuna. Hogia Logistics Solutions är också verksamma i Norge och i Kanada.

Här finns mer information om den nya Värtahamnen.


Läs mer