Sjöfart och e-handel på Logistik & Transport 2014

november 15, 2013 IT/Teknik , Logistik , Transport

Arbetet med Logistik & Transport 2014, som går redan den 8-9 maj, är i full gång. “Och de signaler vi får från marknaden är positiva”, skriver mässans projektledare Jan Nilsson. 

– Glädjande nog har vi redan nu fått in ett antal nya aktörer som utställare tillsammans med dem som är mässan trogna och betraktar Logistik & Transport som branschens viktigaste spelplan.

– Vi har lyssnat på såväl branschråd som besökarråd och det betyder en rad nyheter
inför nästa år. 2014 kör vi en renodlad logistikmässa, med en konferens som är ännu
mer integrerad i utställningen än tidigare och med längre pauser och på något andra
tider. Tanken är att vi ska få en tätare koppling mellan utställare och
konferensdelegater.

I år vill man också få med sjöfarten, både som utställare, besökare och
föredragshållare på konferensen.
– För att genomföra denna satsning inleder vi ett samarbete med Göteborgs
skeppsmäklarförening. Det skulle innebära ett oerhört lyft att kunna inkludera denna
vitala del av branschen i Logistik & Transportmässan. Inte minst med tanke på att
ungefär 90% av den svenska utrikeshandeln passerar våra hamnar.

– Vi kommer även att ha e-handel som ett spännande konferensspår. Hur tänker
varuägarna och logistikaktörerna när det gäller e-handel? Hur anpassar man sig till
konsumenternas skiftade behov?
 


Läs mer