Säkrare och snabbare utlastning hos SSAB

 I samband med världsdagen för arbetsmiljö och hälsa lanserar SSAB ett nytt inregistreringssystem som ska öka säkerheten och effektivisera utlastning på SSAB:s område. 

 

SSAB i Oxelösund inför ett nytt inregistreringssystem för hållbara transporter. Ett system som innebär att förarna själva registrera sig för en lastning på SSABs område.  Cirka 40 lastbilar hämtar plåt hos SSAB varje dygn vilket gör att det kan finnas en säkerhetsrisk med stress. Därför har man arbetat fram ett system för ankomstregistrering vilket ökar säkerheten och samtidigt förbättrar arbetsförhållandena för både förare och SSAB medarbetare.

Förarna får samtidigt information om vilka trafik- och säkerhetsregler som gäller på lastningsområdet. I väntan på sin avgångstid kan förarna kostnadsfritt använda SSAB Truckstop för vila, matlagning eller dusch.

– Eftersom vi har närmare 40 lastbilar per dag som hämtar plåt så kunde vi se att det fanns en säkerhetsrisk med alltför stressade och utarbetade förare. Därför har vi arbetat fram systemet för ankomstregistrering vilket ökar säkerheten och samtidigt förbättra arbetsförhållandena för både förare och SSAB medarbetare, meddelar Joakim Norén, ansvarig för Customer Care på SSAB i Oxelösund.

Systemet har bidragit till större möjligheter att kontrollera flödet av trafik inne på verksområdet vilket gör att trafiksäkerheten ökar.

– Förarna får också tillgång till elstolpar på SSAB Truckstop som ger värme och el i hytten istället för att låta motorn stå på tomgång, vilket ger mindre miljöpåverkan. Även närmiljön förbättras genom att lastbilarna inte längre står parkerade längs med gatorna runt om verksområdet och hindrar övrig trafik, säger Joakim Norén.

Kunderna får med det nya systemet en större insyn i leveransen och kan på sikt även se var plåten befinner sig. Vilket ökar leveransprecisionen och effektiviteten i leveranshanteringen.

 

 

 


Läs mer