Prevas startar expertcenter för produktionslogistik

november 5, 2013 IT/Teknik , Logistik , Produktion

Prevas startar ett Center of Excellence för Produktionslogistik med säte i Göteborg. Chef för det nya expertcentret blir Håkan Serner.

Nordisk industri står inför stora utmaningar. Ökad konkurrens gör att företag måste se sig om efter nya och smartare lösningar. Det kan handla om produktivitet, optimering, kvalitet och leveranssäkerhet eller kort och gott att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid.

Basen för Prevas nya expertcenter finns i Göteborg.

– Göteborgskontoret har sedan länge haft kompetens inom produktionslogistik, jag skulle säga att 80 % av det vi gör här handlar om produktionslogistik, säger Håkan Serner, chef för det nya excellenscentret.

Prevas har flera Centers of Excellence inom andra områden, det nya centret för produktionslogistik blir ett internt kompetenscenter som ska hjälpa andra delar av företaget att jobba med produktionslogistik hos kunder.

– Det kan vara hos kunder där man jobbat med helt andra saker, som IT eller processutveckling. Behovet av att jobba med produktionslogistik finns på många håll i industrin. 

Produktionslogistik handlar om att ha rätt saker på rätt plats i produktionen vid rätt tidpunkt. Det kan låta enkelt, men det är mycket kvar att göra. Effektiv produktionslogistik är en nyckel till stärkt konkurrenskraft och på sikt en överlevnadsfaktor för produktionsindustrin.

– Det handlar om att få helheten att fungera och flyta smidigt. Många tittar bara på processerna för en detalj i produktionskedjan, ett specifikt delmoment. Men det hjälper inte om inte hela produktionskedjan är effektiv, säger Håkan Serner.

Drömmen, menar han, är att påfyllningen av material till produktionen ska ske automatiskt.

– Att leverantörer och systerföretag levererar rätt saker och de följer en process som gör att de hamnar på ätt plats automatiskt. Det är några få som nåt dit, men det är inte många.

Prevas har jobbat med Produktionslogistik i industrin i över 30 år, men behovet är fortfarande enormt. 

– Vissa branscher har kommit längre än andra, i Sverige är personbilsindustrin och verkstadsindustrin duktiga på detta.

Stålindustrin däremot, har mycket att lära menar han.

– Stålindustrin skulle kunna bli mycket bättre på produktionslogistik i min mening.

Han har jobbat med produktionslogistik i allt från verkstadsindustrin till livsmedel- läkemedel och byggindustrin.

– Men jag har lagt överlägset mest timmar i bilindustrin.

– Generellt är yngre företag mer moderna och bättre på produktionslogistik än de äldre industriföretag som har kvar den gamla bruksandan. Där finns mycket mer att göra, men det är svårare där systemen är gamla och inarbetade.

Idag har göteborgskontoret, som nu får “Excellence Center”-status, 35 anställda. Men det hoppas Håkan Serner ska öka.

– Jag tror att det kommer att ta något halvår innan det här sätter sig, men sedan räknar vi med en tillväxt på ca 10 procent per år i verksamheten.

Han hoppas också på nyanställningar.

– Det finns kompetens i branschen hos andra än Prevas och för behovet av föryngring tittar vi bland annat i Chalmers studentkullar.

Prevas jobbar med inbyggda system och industriell IT i branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustri. Bolaget startade 1985 och har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare.


Läs mer