Nya kranar till Årsta Kombiterminal

december 14, 2012 IT/Teknik , Logistik , Produktion , Transport

Som ett steg i moderniseringen av Årsta kombiterminal i Stockholm köper Jernhusen kranar av den österrikiska kranleverantören Hans Künz GmbH. Två portalkranar för hantering av intermodala enhetslastbärare är beställda för leverans under hösten 2013.

De nya kranarna kommer att ha en spännvidd på dryga 50 meter och väger ca 400 ton vardera. De levereras hösten 2013 för att börja användas efter årsskiftet 2013/2014. Kostnaden ligger kring 60 miljoner SEK.

– Det här är en stor investering som ska säkra ett effektivt logistikflöde till och från Stockholm under lång tid framöver. För att säkerställa att vi får en bra produkt har vi anlitat såväl nationell som internationell expertis i både specificeringen kranarna och utvärderingen av leverantörerna, säger Michael Svensson, affärområdeschef för gods på Jernhusen.

Genom att ersätta dieseldrivna truckar med eldrivna portalkranar minskar miljöbelastningen både när det kommer till utsläpp och slitage av markytor. Dessutom kan kranarna hantera mer enheter på mindre yta jämfört med mobil hanteringsutrustning. Detta har varit en grundförutsättning för Jernhusens satsning på att bygga två nya omlastningslager inne på kombiterminalen.

Kranarna kommer att driftas av terminaloperatören, Logent.


Läs mer