Tvärstopp för nya Slussen

december 14, 2012 Fastigheter , Infrastruktur , Logistik , Transport

Mark- och miljödomstolen säger nej till de omstridda planerna på en fullskalig nybyggnation vid Slussen i Stockholm. Detaljplanen, som förutsätter att 30-talets prisade logistiklösning jämnas med marken, har redan stött på patrull genom att flera finansiärer dragit sig ur.

Domstolen har kommit fram till att ägarna till det så kallade Glashuset, där bl a TT sitter och som har panoramautsikt över Strömmen, lider ekonomisk skada. Fastighetens värde sjunker om hus byggs framför den glasade fasaden menar domstolen.

Staden kan nu överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen. Om den också skulle säga nej måste staden börja om från början med planarbetet.

Omstritt projekt

Planerna på ombyggnation av Slussen grundar sig i att den nuvarande konstruktionen är sliten och i stort behov av upprustning. Förslaget på rivning har kritiserats för att en enkel och fungerande trafiklösning ersätts med en som många anser är sämre för både bussar, tunnelbaneresenärer, cyklister, gående och för distribution av varor i centrala Stockholm.


Läs mer