Malmö först ut med godstrafikprogram

maj 2, 2014 IT/Teknik , Logistik , Transport

Malmös tekniska nämnd antog i förra veckan ett godstrafikprogram för för staden. Programmet är det första i sitt slag i Sverige och en av anledningarna till att Malmö är en av tre finalister till priset Årets Logistikkommun som delas ut den 7 maj i Göteborg. 

Arbetet med att ta fram ett program för godstrafik inleddes hösten 2012. Huvudsyftet har varit att ta ett helhetsgrepp om godstrafiken och samtidigt försöka lyfta gods som ett eget trafikslag i den kommunala planeringen.

– Malmö växer; om femton år kan vi vara 400 000 invånare i staden. Försörjningen av mat, dryck, byggmaterial och alla andra varor som behövs för ett gott liv kräver nu särskild uppmärksamhet. Staden kan bara växa genom förtätning och då blir det allt viktigare att godstransporter och avfallshantering får samma prioritet som gång, cykel och kollektivtrafik, säger Kerstin Gustafsson, gatudirektör i Malmö stad.

– Trots intensivt frågande hos branschaktörer och inom forskningen finns det ingen som kan säga hur mycket större transportvolymerna blir när en stad växer med 100 000 invånare. Här bygger vi nya kunskaper kring citylogistik och hållbara transporter, fortsätter Kerstin Gustafsson.

I godstrafikprogrammet fastslås fyra inriktningsmål som handlar om stadens attraktivitet i förhållande till godstrafiken, Malmö som del av godsnoden Öresund, påverkan på miljö och hälsa samt trygghet och säkerhet. Till programmet har också en nulägesbeskrivning tagits fram med fakta och statistik som ligger till grund för de ställningstaganden, strategier och mål som formuleras i godstrafikprogrammet.

– Det är mycket glädjande att godstrafikprogrammet nu antagits. Nu får vi ett tydligt mandat att arbeta med ett antal prioriterade insatser inom godstrafikområdet. Programmet är unikt i sitt slag i Sverige och Stockholm håller på att arbeta fram ett liknande program, säger Anders Nilsson, projektledare för framtagandet av programmet.

Malmö utsågs nyligen till en av tre finalister i Intelligent Logistiks pris Årets Logistikkommun, bland annat som ett resultat av framtagandet av godstrafikprogrammet. Övriga två finalister är Stockholmsoch Ystads kommuner och vinnaren avslöjas den 7 maj på Logistik&Transportmässan i Göteborg. 


Läs mer