Tre finalister klara till Årets Logistikommun

april 29, 2014 Åsikt , Logistik

 Malmö, Stockholm och Ystad kommun har utsetts till finalister i det nya priset Årets Logistikkommun. Vinnaren tillkännages på Logistik&Transportmässans scen den 7 maj. 

Intelligent Logistiks nyinstiftade pris Årets Logistikkommun kommer att delas ut för första gången den 7 maj klockan 15.30. Trots att priset är nyinstiftat har gensvaret varit stort. Sammanlagt har 17 svenska kommuner nominerats och många kommuner har skickat in väldigt ambitiösa motiveringar.

– Vi kan konstatera att väldigt många kommuner jobbar aktivt med att förbättra sin logistik, berättar Gösta Hultén, Intelligent logistik, som är initiativtagare till priset. 

Bedömningen utgår från flera olika kriterier, t ex vilken kommun som gjort mest för att samordna varutransporter, satsat mest på hållbar logistik, har anställda logistiker, satsat på övergången från den bilburna staden till en stad där cyklister, fotgängare och kollektivtrafik är med, och vilken kommun som underlättar befintliga och nya logistiketableringar. 

– Det finns ingen kommun som är bäst på allt, vi har försökt ta ett samlat grepp och se både till helheten och till specifika satsningar som kan lyftas upp som föredömen för hela logistiksverige, säger Gösta Hultén. 

De 17 nominerade kommunerna är; Borlänge, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Lund, Malmö, Norrköping, Sigtuna, Stockholm, Södertälje, Uppsala, Västerås,Växjö, Ystad och Örebro.

Många kommuner har under flera år arbetet hårt med sin logistik. Ett par exempel är Halmstad, som samordnar sina varutransporter för samtliga godsslag och Växjö som också driver samordningen hårt.

– Juruns fokus har legat på att välja ut kommuner som  gjort konkret något under 2013. På det sättet blir priset inte helt rättvist mot dem som gjort mycket tidigare och redan har god logistik. Men vi var tvungna att gallra på något sätt, säger Hilda Hultén, chefredaktör Intelligent Logistik. 

Ett fåtal av de nominerade kommunerna har inte heller svarat på juryns utskickade frågeunderlag, varför dessa kommuner inte kunnat bedömas. 

– Juryn har inte haft någon lätt uppgift, omröstningen var väldigt jämn. Några nominerade som såg ut att ligga bra till skickade inte heller in svar. Men vi var till slut eniga om vilka kommuner som skulle bli finalister, säger Hilda Hultén.

– Tanken är att det här ska bli ett årligt återkommande pris och att, genom att lyfta fram de goda exemplen,  bidra till att öka medvetandet om logistikens betydelse och sporra kommuner till att förbättra sin logistik. 

De tre finalisterna är: 

  • Malmö, för enastående arbete med att utveckla cykel och kollektivtrafik och för att man 2013 antagit en plan där gods äntligen pekas ut som ett trafikslag.
  • Stockholm, som tar ledarfanan och testar off-peakleverans och sensorstyrda lastzoner. Och i “Norra Djurgårdsstaden” tar kontroll över den eftersatta bygglogistiken.
  • Ystad, som genom modiga “Ystad-Österlenmodellen” både samordnar och ruttoptimerar transporterna, med ökad transporteffektivitet och mer närproducerat som resultat.

Prisjury för Årets Logistikkommun: 

Cecilia Mårtensson, ansvarig för frågor kring transporter och infrastruktur på SKL,
Sveriges kommuner och landsting.
Maria Lindholm, projektledare Lindholmen Science Park, Göteborg. Har doktorerat om citylogistik vid Chalmers.
Michael Stjärnekull, gruppchef kollektivtrafik, Sweco
Olof Moen, kulturgeograf och logistikforskare , Handelshögskolan i Göteborg.
Gösta Hultén, senior editor IntelligentLogistik, projektledare för priset.
Hilda Hultén, chefredaktör, Intelligent Logistik.

Priset delas ut på Logistik&Transport-mässan i Göteborg den 7 maj klockan 15.30, vid ett kortseminarium på mässans scen.

 


Läs mer