LGT Logistics lanserar ny digital plattform

september 28, 2017 IT/Teknik , Logistik

LGT Logistics lanserar en ny digital plattform för att hantera transporter och lagerhållning, i samarbete med den belgiska Navitrans.

Resultatet ska bli en bättre integration med kundens system, ökad transparens och ännu bättre styrning av transporterna.

– Eftersom vi hanterar våra kunders logistik är det av stor betydelse att vi smidigt kan integrera våra IT-system med deras. Med vår nya plattform blir det betydligt enklare, samtidigt som vi kan ge kunden ännu högre kvalitet och bättre service, säger Håkan Nilsson, CEO i LGT Logistics Group.

Den nya plattformen kommer göra  det möjligt att ytterligare effektivisera rutiner och planering, möjliggöra nya tjänster och ännu bättre styrning, vilket även innebär mervärden för kunden som får mer detaljerad information kring var deras gods befinner sig. En annan fördel är att eventuella avvikelser upptäcks tidigare, vilket ökar möjligheterna att snabbt agera.