Vinster att vänta med intermodal information

september 28, 2017 Forskning , Infrastruktur , Logistik , Sjöfart , Transport
Vinster att vänta med intermodal information

 

– Inom forskningen kan vi inte använda något som tar för mycket energi, tid och pengar, säger Stefan Jacobsson. Foto: Chalmers.

– Inom forskningen kan vi inte använda något som tar för mycket energi, tid och pengar, säger Stefan Jacobsson. Foto: Chalmers.

Hur kan åkerier få tillgång till sitt gods mer effektivt i hamnar och terminaler? Det är en av frågorna som Chalmersforskaren Stefan Jacobsson ställt. Nu ska fler logistikaktörer studeras – för det finns tid, pengar och resurser att spara på bättre samverkan mellan godsslagen.

 

Intermodala transporter involverar olika transportslag som hanterar samma gods. Trots att alla aktörer – på land, till sjöss och på räls – har intresse i att hanteringen går smidigt uppstår ständigt strul och oplanerade händelser. Det händer att åkerier planerar in hämtningar men på plats kan det visa sig att containrarna aldrig blev lastade. Chaufförer tvingas ofta köa för att lossa eller lasta containrar.

– Hade åkerierna fått rätt information hade de kunna bromsa detta tidigare och sluppit tomkörningar och slöseri med bränsle och resurser, säger Stefan Jacobsson, industridoktorand vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.

I somras blev han klar med sin licentiatavhandling som fokuserar på begreppet accesshantering i intermodala godstransporter. Den akademiska definitionen är ”hanteringen av de processer där olika aktörer önskar få access till olika resurser för specifika aktiviteter i intermodala godstransportsystem”. På ren svenska kan det till exempel handla om lastbilschaufförer som vill lossa eller lasta en container i en hamn.

Brist på kommunikation

Forskningsprojektet har riktat in sig specifikt på hur åkerier skulle kunna dra nytta av ökat informationsflöde. Fältstudierna har bedrivits främst i Göteborgs hamn.

– Där är en del av problematiken att man inte kommunicerar sinsemellan trots att man använder sig av samma godsenhet, en container som förflyttar sig mellan olika transporter från hav till land, säger Stefan Jacobsson.

Lastbilschaufförer, transportplanerare och andra involverade har fått en smartphone med en app som i framtiden skulle kunna kopplas till aktörernas befintlig IT-system. Via appen har det gått att se exempelvis estimerad kötid. Redan i dag mäter hamnen hur lång tiden det tar från att en lastbil kör in tills den lämnar. Den tiden skulle kunna kopplas till den uppskattade kötiden och i framtiden göras tillgänglig för kunderna, enligt Stefan Jacobsson.

Forskarna har velat testa om ett åkeri kan fördela sina resurser bättre om de får mer information från hamnen. Några klara slutsatser kunde de dock inte dra. Chaufförerna använde sig inte av appen så mycket som det var tänkt, bland annat eftersom de redan hade en privat- och en arbetstelefon med sig under arbetet. Ytterligare en smartphone blev för stressande.

– Inom forskningen kan vi inte använda något som tar för mycket energi, tid och pengar. Därför undersöks nu hur appen kan automatiseras så att beroendet av den mänskliga faktorn kan minskas, säger Stefan Jacobsson.

Nytta för kundrelationer

Forskarna har dock kunnat se att åkerierna fått mer information innan de kommer till hamnen. Däremot har de inte riktigt kunnat dra nytta av kunskapen.

– Hittills har de inte kunnat planera om sina resurser, till exempel att dirigera om lastbilarna under två timmar när de vet att det är kö i hamnen. Men åkerierna tycker ändå att informationen är bra, för då kan de i sin tur meddela sina kunder om störningar.

I dag finns inga konkreta siffror på hur mycket logistikföretagen skulle kunna spara i tid eller pengar på större samverkan och bättre informationsdelning. Stefan Jacobsson hänvisar till framtida projekt.

Det stod tidigt klart att det inte räcker att titta på accesshantering enbart ur åkeriernas perspektiv. I nästa steg ska även tåg- och terminaloperatörer samt sjösidan och åkerikunder studeras. Forskningsprojektet går under namnet Digital accesshantering i realtid för intermodala transporter (DREAMIT) och har deadline i mars 2020. Då ska även Stefan Jacobssons doktorsavhandling vara klar. Han ser fram emot att dyka ner i ämnet i ytterligare två och ett halvt år.

– Jag har aldrig haft så roligt i mitt yrkesliv. Digitaliseringen är ett sådant hett tema, det är inspirerande och givande att få vara med på den här resan och få en spetskompetens inom fältet, säger han.

Av Minna Ulin

Ur Intelligent Logistik nr 5 2017

 

 


Läs mer