Hållbarhet i fokus i Ateas nya centrallager

februari 20, 2020 IT/Teknik , Lager , Logistik , Logistiklägen , Miljö/CSR
Hållbarhet i fokus i Ateas nya centrallager

Ateas centrallager i Växjö invigdes 2019 och skickar elektronik till kunder i hela världen. Foto Hilda Hultén

I maj 2019, öppnade Atea sitt nya, 27 000 kvm stora logistikcenter utanför Växjö i södra Sverige som har blivit den naturliga basen för bolagets nordiska IT-logistik. Förutom att, med fokus på miljön, leverera med kvalitet, effektivitet och säkerhet vill Atea genom initiativet 100%-klubben satsa på att all hårdvara som skickas ut från lagret ska komma tillbaka och återanvändas eller återvinnas. Atea har totalt 7 600 anställda i sju länder och omsätter 37 miljarder NOK. Kunderna finns främst i Norden, men logistiken är global.

 

 

I Växjö har Atea sitt nya nordiska centrallager. Lagret, som byggts av Logistic Contractor stod färdigt i maj 2019. Här hanterar vi idag omkring 900 000 enheter per år

– På sikt kan vi hantera två miljoner enheter per år bara i Växjö, berättar Lorna Stangeland, SVP Group Supply Chain Management för Atea i Norden, och VD för Atea Logistics AB.

 

Nya och begagnade datorer konfigureras i lagrets stora konfigureringscenter. Foto Hilda Hultén

Nordens logistikcentrum i Småland

Anläggningen är ett toppmodernt recycling-, logistik- och konfigurationscenter för IT-utrustning som mobiltelefoner, datorer, routrar, läsplattor och kringutrustning till företag och organisationer.

– När jag kom in i företaget 2017 hade jag jobbat med logistik i hela Norden, och om någon undrar varför just småländska Växjö valdes till den bästa platsen för Ateas logistikcenter så var de avgörande faktorerna framförallt tillgången till kompetent personal, marknadspriser på mark och det geografiska läget gör Växjö till en optimal plats. Dessutom finns 65 procent av nordens befolkning inom en radie av 500 km och många centrallager ligger nära.

 

Lorna Stangeland framför den 3 000 kvm stora solcellsanläggningen på taket till Ateas nya centrallager i Växjö. Foto Hilda Hultén

Från lokalt till centralt

Lorna Stangeland har en historik och bakgrund inom förändringsarbete i logistikbranschen, bl a som vd för logistikföretaget Vectura AS, nordisk logistikchef för JF Hildebrand och nordisk vd för VSD Logistics. 2017 värvades hon till Atea för att centralisera och bygga upp det nya logistikcentret, där Atea nu ska samla stora delar av den nordiska logistiken till Växjö.

Kundernas förbrukade hårddiskar krossas noggrant så att ingen skyddad information ska kunna lämna lagret. Foto Hilda Hultén

Vi samordnar och flyttar över så mycket som möjligt av logistikverksamheten till Växjö.

Eftersom Atea säljer utrustning till kunder och myndigheter med hög sekretess så är vår säkerhetsklassning av stor vikt.

– Vi har fortsatt kvar lokala servicecenter i varje land för de kunder som har krav på lokal och nationell hantering.

 

Ökad kapacitet och minskade utsläpp

I produktionen i Växjö finns flera automationslösningar, bland annat en OSR-skyttel från Knapp för att hantera mindre produkter. Den innehåller 12000 backar som var och en hämtas och lämnas med hjälp av robotar för att effektivisera logistikarbetet. Ytterligare utveckling finns kring flera olika transportlösningar och packningsmaskiner som anpassar storleken på kartongerna helt efter godset.

I OSR-skytteln från Knapp hanteras småenheter som mobiltelefoner, läsplattor och laptops.

– Atea är en drivande kraft i miljöarbetet i dagens IT-bransch och vi ställer krav på våra leverantörer att agera för en mer miljö- och hållbarhetsfokuserad supply chain. Atea strävar mot att minska miljöpåverkan så mycket som möjligt, berättar Lorna och pekar upp mot taket, där 3 000 kvm solceller finns. Solceller producerar tillräckligt med energi för att försörja hela logistikdelen. Den el som produceras på helgerna säljs vidare, och den el som köps in för resterande behov är certifierad från vattenkraft. Dessutom ska alla transporter som inte är fossilfria klimatkompenseras med en målbild att använda helt fossilfria transporter på sikt.

 

Fokus på cirkulär ekonomi

– Atea har en hög kravställning för en optimerad hantering av organisationens uttjänta IT-produkter, vilket Atea vill att alla företag bör ha med i sina krav mot sina leverantörer.

Edvart Oguz visar Ateas nya kartongmaskin, som anpassar kartongen efter innehållet och minimerar luften i de paket som Atea skickar ut.

Idag är det omkring 30 procent alla datorer, surfplattor, mobiler, servrar, tangentbord och sladdar som kommer tillbaka in i Ateas kretslopp. Ateas mål är att, tillsammans med kunderna ta ansvar för att 100 procent av all hårdvara återanvänds eller återvinns.

 

– Genom att förlänga livslängden på IT-produkterna bidrar vi till en ökad cirkulär ekonomi och skapar också ett mervärde för kunderna som innebär en miljökorrekt återvinningsprocess genom hela produktens livscykel.

 

Ateas mål är att alla IT-produkter som upphandlas, köps in eller i någon form hanteras, konfigureras eller supporteras av IT, återförs i en kvalitetssäkrad återtagsprocess med en optimal fördelning mellan återanvändning och återvinning.

– 100-procent IT-återtag är det enda rimliga att sträva mot, och 100%-klubben är en avsiktsförklaring som kunderna gör tillsammans med Atea för att arbeta mer hållbart och se över verksamhetens livscykelhantering.

Det är inte en fråga kring om vi ska jobba med  hållbarhet och cirkulär ekonomi, frågan är hur fort vi kan nå våra mål

För att underlätta återtaget distribuerar Atea ut säkerhetsskåp som kunderna själva får fylla med uttjänt IT-utrustning, som sedan skickas tillbaka till Atea.

Lorna visar Ateas smarta säkerhetsskåp, som ställs hos kunderna för att användas vid returnering av uttjänt IT -utrustning. När skåpen är fullpackade hos kunden skickas de i retur till Atea.

– Dagens IT-konsumtion är ohållbar för framtiden. Jordens resurser är inte oändliga och med dagens växande konsumtion av IT-utrustning är detta en fråga vi vill ha full fokus på. För oss på Atea är det inte en fråga kring om vi ska jobba med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi utan frågan är hur fort vi kan nå våra mål.

 

Av Hilda Hultén

Hållbarhet och arbetsmiljö har stått i fokus i utformningen av Ateas nya centrallager i Växjö – även i kontorsdelen. Bild LC

Ruta

Atea – Årets Logistiketablering 2019

Ateas nya logisticenter i Växjö utsågs till Årets Logistiketablering 2019 i Sverige av tidningen Intelligent Logistik i november. Etableringen valdes ut bland de 28 nya lager och logistikfastigheter över 10 000 kvm som byggdes i Sverige under 2019, och det som avgjorde att Atea vann var det tydliga hållbarhetsfokuset. Så här löd motiveringen:

 

“Miljöaspekten är svår att ignorera 2019 och Ateas etablering har tydlig utgångspunkt i att skapa en hållbar logistiklösning, samtidigt som man förbättrar verksamheten och servicen för kunderna. Logistikupplägget har en stor andel värdeskapande tilläggsservice som konfigurering och renovering av hårdvara, med bas i en cirkulär recycling-tjänst för elektronik/telecom. Höga ambitioner finns om att nå 100 procents återanvändning/återvinning av den hårdvara som säljs. Lagret är automatiserat med en OSR-skyttel från Knapp och en kartongmaskin som anpassar storleken till innehållet och minimerar luft i paketen. Byggnadens solcellsanläggning täcker merparten av verksamhetens energibehov. Lokaliseringen i Växjö möjliggör god fortsattkompetensförsörjning och förutsättningar att serva kunder i hela Norden effektivt.“