Hallå där!

november 19, 2012 Intervjun , IT/Teknik , Logistik
Hallå där!

Peter Fredholm, VD BEAst, logistikkonsult och med i Intelligent Logistiks redaktionsråd.

Text och foto: Lena Sonne

Vad är BEAst?
– Det betyder Bygg- och Fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard, ett nätverk som tar fram standarder och tjänster för elektroniskt informationsutbyte. Det speciella för byggbranschen är bl a det stora antalet leverantörer. Vi har tagit fram en särskild standard och en portal för byggbranschen.

Hur fungerar det?
– En webbfaktura skickas från portalen direkt in i kundens ekonomisystem. Målet är sänkta kostnader för aktörerna och en ökad produktivitet för byggsektorn via e-affärer.
Vi har fått fler att ansluta sig till vår gemensamma standard Nordic e-Building som bygger på internationella standarder. Även Finland och Norge är med nu. Idag har vi ett 50-tal medlemmar. Vårt arbete startade redan på 1980-talet. Idag har vi information, utbildning och samarbete med högskolor och universitet och tar fram mallar för e-avtal och stöttar införande av standard i olika projekt. Vi arbetar i fyra olika kunskapsnätverk; teknik, logistik, integration och e-faktura, som också följer upp projekt och ger råd.

Vad ingår i er meddelande-standard-modell?
– Viktigt att det är korrekt grunddata som finns med i hela processen. Så fort en inköpsorder är lagd syns det hos säljaren. Systemet ger besked om avvikelse och uppdaterar ordern.

Vilka projekt arbetar ni med nu?
– Vi har sett att just anläggningstransporter är mycket problematiska, så nu arbetar vi med att få effektivare anläggningstransporter genom standardiserade och digitaliserade informationsflöden. Syftet är att få ökad effektivitet och mindre miljöpåverkan för alla inblandade; byggföretag, åkerier, täkter, produktionsanläggningar, tippar, maskinentreprenörer m fl. Projektet driver vi tillsammans med byggföretagen Skanska, Peab, NCC och Svevia samt branschorganisationerna Sveriges Åkeriföretag och SBMI med ett antal av deras medlemmar. Standard ska vara klar i december i år.

Några exempel på lyckade projekt?
– NCC har gjort stora besparingar genom att sköta en stor del av sina upphandlingsprocess i en leverantörsportal. Skanska har lyckats komma upp i nära 80 % av leverantörsfakturorna elektroniskt och Peab har kommit långt i att förenkla bygglogistiken med modern teknik baserat på elektronisk kommunikation och streckkoder.

Du undervisar också på KTH?
– Ja, jag arbetar dels med BEAst, dels som logistikkonsult och så har jag kurser i logistik på KTH för studenter som går näst sista årskursen på civilingenjörsprogrammet.


Läs mer