Fokus på logistik-IT på Cemat 2016

april 1, 2015 IT/Teknik , Logistik , Produktion

Den snabba digitaliseringen kräver nya IT-system och lösningar. Enligt den tyska logistikorganisationen BVL ligger logistik och IT bakom innovationskraften i den tyska ekonomin.

IT-utvecklingen underlättar inte bara individualiseringen av produkter utan ökar också farten i produktion, varuhantering och handel genom att öka flexibiliteten.

Logistiken måste därför konstant uppgraderas för att möta dessa behov och bli mer dynamisk, flexibel och framförallt mer nätverkande.

– Trenden mot Industri 4.0 kommer att bli ett dominant tema under CeMat 2016, för att se till det har vi utökat CeMATs exekutiva kommitté, för att säkerställa att logistik-IT får rätt uppmärksamhet, kommenterar Andreas Gruchow, styrelsemedlem vid Deutche Messe. 


Läs mer