Fleet levererar till Hit & Dit

december 12, 2012 IT/Teknik , Logistik , Transport

Under oktober har åkeriet Hit & Dit Logistik-Transport i Jönköping driftsatt sitt nya verksamhetssystem K2, levererat av Fleet 101.

– Vi driftsatte K2 i oktober och naturligtvis är det alltid en del jobb med att implementera ett nytt system och ett nytt sätt att arbeta men vi märker redan en klar effektivisering och minskad administration. Med K2 har vi inte bara effektiviserat trafikledningen, även prissättning och fakturering är mycket enklare än tidigare, säger Jörgen Svensson på Hit och Dit Transport-Logistik i ett pressmeddelande.

Hit & Dit Logistik-Transport använder Fleet 101 K2 för orderhantering, trafikledning, prissättning, fakturering och reskontrahantering. Utöver detta används även kundhemsidan där kunderna kan boka transporter, skriva ut fraktdokument, beräkna priser och ladda ner statistik. I installationen ingår även ett antal olika EDI lösningar mot kunder och samarbetspartners och i detta nu pågår driftsättning av scanningslösning där allt gods som omlastats på terminal skall scannas vid ankomst och avgång.

– Vi har också fått en betydligt bättre överblick och kontroll av uppdrag som delas på flera transportben i samband med inhämtningar och omlastningar på terminal, säger Jörgen Svensson. 

– Tidigare var det knöligt att hålla reda på detta rent operativt. Och vi skall inte tala om hur mycket kraft som gick åt till att följa och spåra kostnader

Med K2 sker spårningen i princip automatiskt.

– Det är ovärderligt för oss eftersom många av våra transportuppdrag går via terminal.

Om K2

Verksamhetssystemet K2 används av drygt 100 kunder i Sverige, Danmark, Finland och Estland. Under senaste året har ett 30-tal transportföretag tillkommit som kunder.  Systemet ska att effektivisera kundernas order- och transportplanering och förenkla och effektivisera fakturerings- och avräkningsprocesser. K2 har även stöd för kommunikation med fordonen där digital arbetsorderhantering och positionering är två av huvudfunktionerna. I K2 ingår också hemsidor för kunder, åkare samt chaufförer.
 


Läs mer