EU-pengar till Northvolt

maj 21, 2019 IT/Teknik , Miljö/CSR , Produktion

Europeiska investeringsbanken (EIB) har gjort en principöverenskommelse för stöd till Northvolts planerade batterifabrik i Skellefteå.

Efter ingående av ett låneavtal kommer finansieringen att komma från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), hörnstenen i Investeringsplanen för Europa, enligt ett pressmeddelande från EIB.

Batterifabriken kommer att byggas i Skellefteå i norra Sverige – en region med omfattande råvarutillgångar och gruvdrift med långa anor vad gäller processtillverkning och återvinning. Tack vare regionens stora tillgång till ren energi, kommer byggandet av fabriken i norra Sverige göra det möjligt för Northvolt att använda 100 % förnybar energi i sina tillverkningsprocesser.

– Framtagandet av en konkurrenskraftig och grön batterivärdekedja inom Europa kommer inte endast att minska växthusgaserna genom att fasa ut fossila bränslen i elproduktionen och på transportområdet utan även bidra till att skydda miljontals välbetalda europeiska industrijobb i den allt hårdare globala konkurrensen, konstaterar EIB:s vice ordförande Andrew McDowell.

– Det lån på 350 miljoner euro till Northvolt som idag godkändes i princip av vår styrelse är den största direkta EIB-finansiering som någonsin godkänts för batteriteknik och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Northvolt under de kommande månaderna för att ingå avtalen.

Northvolt Ett – batterifabriken i Skellefteå – kommer att utgöra Northvolts primära produktionsanläggning, med beredning av aktivt material, cellmontering, återvinning och hjälputrustning. En fjärdedel av fabriken kommer att ha anlagts 2020. När Northvolt Ett uppnått full kapacitet kommer anläggningen att producera 32 GWh i batterikapacitet per år.

– EIB:s principöverenskommelse är en viktig milstolpe i slutförandet av vår kapitalanskaffning för upprättandet av Northvolt Ett, kommenterar Peter Carlsson, en av grundarna av och verkställande direktör för Northvolt.

–Idag har vi kommit ett steg närmare vårt mål att tillverka de grönaste batterierna i hela världen och att bidra till en framtid i Europa där fossila bränslen är utfasade.

Batterierna från Northvolt Ett är avsedda för användning i bil- och nätenergilagringsapplikationer samt industriella och bärbara applikationer.